تبلیغات
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - شعر فارسی - مطالب ابر شعر نیمایی خرم سعیدی
 
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - شعر فارسی
فرهنگ و ادبیات بختیاری
جمعه 20 اردیبهشت 1398 :: خرم سعیدی
" ترازوی تاریخ "
در غوغای هست و نیست
در بستر یخ بسته ترازوی تاریخ
شاهین نیلوفریش نامیزان
فریادها نا رسا
چشم جنازه مرد توسی
اسیر احسان محمود
نعش رستم اسیر دست دیو سپید
پای حسنک وزیر
بر تارک تاریخ آویزان
سر حلاج بر دار بغدادیان
مسعود اسیر نای
فروچکان خون امیر فین
یخ بسته بر دهان دوخته فرخی
و مردان نابیدار غار
خود را به خواب ابد زدند
در اسارت فریاد نا رسا .
#خرم_سعیدی بهار ۹۸ 
Ayapir2.mihanblog.com
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو خرم سعید، شعر نیمایی خرم سعیدی، ترازوی تاریخ، خرم سعید،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 16 اسفند 1397 :: خرم سعیدی
" شرار شعله "
ز دنیای مجازی اندرآن جعبه
صدای تار می تازد
کسی با نرم انگشتی
چنان با چنگ در جنگ است
همه مویم بشد هیزم
به جانم شعله افکنده
سرِ چوب تری آتش
و اشک از آن سر دیگر به دامن بود
اشک جویبار چشم من از دود،آبش شور
به غصه در شب وحشت به خود جوشید
و نو زاید گل خشمش
شبان تار و اشک نور آن مهتاب
ز دُور در آسمانی چشم دریاگون
درخشیدش ز دَورِ گردِ دوران جفا پیشه
و ابر، با باد غیرت هی رخش پوشید
و او چون دختری با ناز و بازیگوش
سرک گاهی کشید و گه نهان می شد
طنازین رقص،زلال جویباری خرد
سرود وصل امیدی دمیدی از برای دل
که فصل نور را با دل بخواهی دید
هلال پر طلایی بر سرش سرخاب خوابانید
و غول شب،تنوره کش،هراسان دست و پا لرزان
شرار شعله ای روشن کِشد او را کُشد او را
 
# خرم_سعیدی زمستان ۹۷
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو خرم سعید، شرر شعله، شعر نیمایی خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 6 اسفند 1397 :: خرم سعیدی
" پیروز روز "

شب چه پالوده شد از نور اینجا
تکیه داده به سریر قدرت
همه شهزاده مظلوم نما
مادرِ روح همه
شده در بندِ همین اهریمن
دست شیران بسته ست،همه با بند شبان
دهبد از جا رفته
برِ نور آب غباری تاریک .
سر همی خواهد زد،روشن صبح
به بَرش هست نسیم
پیش و پشتش بنشسته ست فرشته صدها
و نهان کرده خودش را به برِ باد وزان
سپر خود بنموده آتش
نیزه در دست گرفته ست هزار
به دَو است تا سرِ مرزِ دشمن
دشمنش رفته لبِ،سنگر تاریکی
به همین نور قسم
روزگاری تن دیوان بکشند و ببرند
در دماوند کنند زندانی .
#خرم_سعیدی زمستان۹۷
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : پیروز روز، شعر خرم سعید، شعر نیمایی خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 4 دی 1397 :: خرم سعیدی
" ننگ جنگ "
" کاش آخرین گلوله به جنگ شلیک شود."؟

فروغ شب فروکش شد
فشنگی آتش آشفتگی آراست
تفنگی ناله از دل کرد
پران گردید آتشپاره پرتابیِ هستی سوز
جوانی ناله های دردناک از درد خود می کرد
بناله گفت:
کاین جنگ،گنجِ شومِ زندگی سوز است
خشونت با قساوت دوش بر دوش است
فشارِ جبر می گوید بکُش یا کشته می گردی
جوانه یِ جدایی از جدل می جست
در این بیدادگه،با مرگ هر تن چند دل می مُرد
دل خواهر،برادر ،مادر و معشوق
به اوج موج جنگ پیر و نافرجام
پسِ ویرانی دل ها
کبوترهای صلح و دوستیِ ظاهری پرواز
دهل آزادی از دل می دهد آواز
دل حکام،برکام است و یا ناکام در این ایام .

#خرم_سعیدی زمستان ۹۷
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر خرم سعید، شعر نیمایی خرم سعیدی، ننگ جنگ،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 29 آذر 1397 :: خرم سعیدی
" تار باریک "
" برای،نوجوان یازده ساله  ایذه ای که خود را کشت و دیگر گرسنگان "

خبر کوتاه و رعد آسا
درخت خانه ای افسرد
" حیدر" مرد
چراغ آسمانی شعله ای باز از نفس افتاد
کنار آسمان خونبار
ستاره بی فروغِ خون
نشانیگاه راز آلود
وُ با اندوهِ درد آلودِ مردی همنفس با زندگی یا مرگ
دست فقر ،گلوی آن فقیر افشرد
"حیدر " با عدالت مرد.
همای آرزویش نان
نیاز کور،با آن پرتو سوزان
فرو می ریخت دیوار محبت تا که شد لرزان
کنون آن اشک های نو به نو جوشان
درون مِه و یا آن سر زمین،افسون و افسون بار
" حیدر " با جماعت مرد
چو تیر زندگی از چله اش می جَست
دهان دردمند مادرش می خَست
مهی سرد آسمان پیوند
وُ بال آن دعای مادرش بی استجابت ماند،
برای نان
به جرم تیره بختی،خشمخند زندگی غرید

غلاف خونِ سردی در رگش خشکید
غریو آرزوشان نان
وُ فریاد محبت در تنابی خشک می پیچید
" حیدر" آسمانی مرد
کنون ابر سیاه آسمانِ سوگ اندیشِ دلِ خواهر،برادر،عمه یا دایی
ندارد سود در دوران یلدایی
به مرگ " حیدر " اکنون آسمان کشوری پژمرد
مرگسال شهر " حیدر " مرد
شهر ما شهری ست انسان کُش .
کنون ای گوش خاموشان
زنیدش بند،یا اینکه دهیدش پند
گلبرگ گل بشکسته " حیدر " ها 
در این دنیای وانفسا
چه مظلومانه می میرند " حیدر " ها
#خرم سعیدی پاییز ۹۷
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram/saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : خرم سعید، سعر نو لری، شعر نو لری بختیاری، شعر نو بختیاری، شعر نیمایی خرم سعیدی، تار باریک، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
شنبه 10 آذر 1397 :: خرم سعیدی
" مرگ آدمیت "

آبگون جاده خالی نهانگاه سترگ
آفتابین گل ما با خود برد
آسمان نیزه زرین انداخت
سپر نقره فتادش از دست
آخرین قطره روز
باد جارو زده بردش از دشت
شکرین لبخدش
پس هفت تیر نگاه
پنجه ای جنبانید .
تیر بال شب اندوه به راز
زخم ها داده تن سرد زمین می خایید
قفل خاموشی خود را به لب کوه کشید
شب انبوه درختش به سمر می خندید
درد دیواره زهری به تن ما بخشید
خانه فاجعه برپاست هنوز
چشم ها مرده و دلگیری دل گشت پدید
شیشه عطر محبت پوسید
حس انسانیت از دست پرید .
#خرم_سعیدی پاییز ۹۷
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : خرم سعید، مرگ آدمیت، خرم سعیدی، شعر نو نیمایی، شعر نیمایی خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 25 آبان 1397 :: خرم سعیدی
" دکور جنگ "

تن ستون،بور، مدور هیکل
زره خاص کمرگاه به تن
بوی باروت،غرورش رم داد
سم همی کوفت به خشم
همچو تیری ز کمان جستی زد
رود باد یال به پرواز بداد
سایه در چله ابریشم رود،پیش ببرد
درد،در قلب فرو برده به دندان جگر
اشک خشمش خوشید
چهچه شیهه او کوه بداده پاسخ
پسِ دروازه تپه ،بگرفته سنگر
نیم رخ تیره کوه،برکه خواب زمین ساز بکرد
تازه آرا ماهی،از حصار کوهی
نازلبخند خوشی باز بکرد
سایه اندوهی،رنگ رخسار سوارش بگرفت
کلبه اندیشش،داشت آشوبی سخت
مه اندوه نگاه،همچو الماس به آن شیشه شب خط بکشید
در پسِ پیر بلوطی فربه
دود آسا آن اسب
پای خود سست بکرد
سلطه شب برسید
دکور جنگ بهم ریخته شد .

#خرم_سعیدی پاییز ۹۷
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : خرم سعید، دکور جنگ، شعر نیمایی خرم سعیدی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 24 آبان 1397 :: خرم سعیدی
" مرگ برگ "

فروغ آن چراغ زرد جادویی فرو می مرد
زبان آتشش لیسید،تن پوش درختان را
زبر زیر زمین زرین، زمان زرین
بخواهد ماند آشوب خموشش غرق در چشمان کاونده
درختان اشک ریزان
در سکوت دشت های نور
و نوش جان همی می کرد
زمین تشنه باران را
برهنه دشت،گشوده دست مهرآمیز
سوی دختران مهربان،باران
به کام دام اوهامند
گنجشکان دل پژمرد
به سوی آسمان،آبی
گریزان بود باد تیز پاییزی
به پرواز از فراز کوه ها و دشت
چنانچون رقص تصویرش ز خاطر دور تر می گشت
به زیر پرتو روزی که او می مرد تنهایی 

#خرم_سعیدی پاییز ۹۷
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : مرگ برگ، خرم سعید، شعر نیمایی خرم سعیدی، شعرنو خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :

مدیر وبلاگ : خرم سعیدی
نویسندگان
نظرسنجی
نقد و بر رسی توسط بازدید کنندگان محترم
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :