تبلیغات
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - شعر فارسی - مطالب خرم سعیدی
 
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - شعر فارسی
فرهنگ و ادبیات بختیاری
دوشنبه 7 مرداد 1398 :: خرم سعیدی
" منجمد نور "
کنون آن نیم جاده
چون خطی در مه
به ظلمت بود
درخت کپه کپه پرده جنگل
نیمش سوخته نیم دگر عریان
به روی سینه سرد کهستان سکوت درد
غرق در شط بزرگ خواب خود بودند
میان گله ابر تا افق تازان،
تیره روزی رو به افزون است
چشم ها خیره به روی تپه گونه
قطره باران،سیل شد خشکیده شد اشکش
غمآوا غصه،لب واکرده دردآلود
و گویی دود فریادی
درون جنگل پر اضطراب انگیز
غرش می کرد و با خود گفت
خبر از نم نم باران و رشد سبزه زاری نیست
کنون آن منجمد نور خمیده پیکرش از درد
بسان باد هوهو کرد
و فریاد سکوت صاعقه در مشت
درخشید از درون مردم چشمان
#خرم_سعیدی تابستان ۹۸
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : منجمد نور، خرم سعیدی، شعر نو خرم سعید،
لینک های مرتبط :
شنبه 29 تیر 1398 :: خرم سعیدی
" جغد جنگ "

کاش جنگ افزار بد در روزگار
تیغه گاوآهن و داسی شواد
آسمان کینه زار دود زا
آبی بی مرز روح افزا کناد
وان غرور غول گون رهبران
بچه آهو باد و دل نیکو نهاد
وای هر زاغ و زغن در جنگ ها
نغمه های نیک جان پرور سراد
جغد جنگ و آن فضای تیره گون
چون سیاهی باز نا پیدا بواد
جای پای آتشین غول جنگ
لاله و نسرین و بوی خوش دماد
خنجری کو بر شکافد سینه ای
دست مایه لشکر بیکار باد 
#خرم_سعیدی ۲۹ تیر ۹۸ مصادف با پذیرش قطعنامه۵۹۸ و پایان جنگ تحمیلی
نوع مطلب :
برچسب ها : جغد جنگ، خرم سعیدی، شعر جنگ،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 17 تیر 1398 :: خرم سعیدی
" گُدارِ دل "

مُه وِ رَودگه،کِلاک اِزَی چِرا وِ دَس
دینِ مال زیر شَو اِگَشت
اَفتوِ صَوق وِ گُرگ لُق
کُهنه ریسریِ شَونِ وَرُواند
چَرت لُونِ سَوز سیریِ دِرَهدِ تَئر
سایه سارِ آسمون اَوی
گُل وِ کم طاقتی وِ خرس تی
تَش بلازیی بِکِی
غَم غَریوِ اَویِ رُو
نالِ نالِ شَو وُ رُو
تا نِسَه یِ اُو گُدارِ دل
پاوِپا بِکِی
سی نیشتنِ گُلِ ،ریِ تُولیین .

#خُرم_سعیدی تابستان ۹۸
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو محلی بختیاری، شعر نو بختیاری، شعر نو لری، خرم سعیدی، گدار دل، خرم سعید،
لینک های مرتبط :
شنبه 8 تیر 1398 :: خرم سعیدی
همرکاب این شب تتار
قطره قطره می شود قطار
دشت آسمان پر از سپیده می شود
با گذار زندگانی از گلوی مرگ سال ها
چغد شوم شب،نشسته ناف آسمان
جای پای او به گونه مانده یادگار
ابروی گره ی دست به قهر کارها
با ستیز تیز تیغ گون
گیس ارغوانیِ صاعقه گشود
شعله افکند به جان آن سیاهی پلید
سایه سایه موروار
بازوان پهندشت مهرورز
رویشش به شوق
در بهار بی قرار
اخگر گلش
غنچه می زند
آن حریر سبز صبح
بشکند نگاه شرمگین شب 
#خرم_سعیدی تابستان ۹۸

نوع مطلب :
برچسب ها : شوم شب، شعر نو خرم سعیدی، اشعار خرم سعید،
لینک های مرتبط :
شنبه 8 تیر 1398 :: خرم سعیدی
هار هار هارنک
بَرد وَسِه بَهرمون
مِن گِرده زَمون
دریای هُمدلی،چُورِسته ای دَمون
هار هار هارنک
مُستانِ دین وِیَک
قارنین یَه صدا
اَی صُوِ پاوِما
تُون شیرِ دات وُ اُو اَفتَویِ رُه رُها
#خرم_سعیدی تابستان ۹۸
آزادیِ بِزا، آزادیِ بِزا
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو بختیاری، شعر نو لری بختیاری، شعر نو لری، خرم سعیدی، هار هار هارنک،
لینک های مرتبط :
جمعه 3 خرداد 1398 :: خرم سعیدی
" خَو پلا "
گُمبَک اِی زَید همو پازنِ احساس دلم
تیه بستم کِه بیا وَر نظرم
بُویِ میِ شَوِ کالی وِ تیَم
محشره پهنه ی صحرای ولات
سوزِماری منِ آیینه شوق بید وِ دَو
تک وُ تُوکی گل اِخندس من ریت
مال بار ونده منِ " دینارون "
جُورِ پاتیل پتی
گلِ دَوروون دلِ بچه اِیام فاش اِی بی
اُردیِ آساره با اخوردن وا یک
شو یواش پا بِکشی
ریسریِ گلِ مَه نِه اِگُشی
مَجمه گهپ دلو،گَوه زیده اِز دیر
جُورِ شَمی منِ اَوی " دَرِکل " ای خندس
دَورولاس رصق اِکِی آساره
جُوه شَه ی شَو اَقس دیرست
تیل تیلک صُوی زی
جُور تیل پمبه ای ای وَی اِز دیر
بالِ چاله دَم صُو،تَرکی دیمه "غُراو"
قهقه کوگ دِر اِی خورد وِ مال
غُف گل زَیده وِدَر زیر بُهون
تیه تریاکی وُ خَو
پَل نَگُو ،یَه لِکِ چندارِ سیا
خَورده اَو کُندر و عَمبر وِ صَوق
لَو دهونس اِی گُوی
خینِ کوگی یِه بِریسسته وِ بَرف
سی وُ سه دِندونس
بِسدن زیدنِ واکِل وِ رقات
یا هِدن تیله خرگوش کِه خَف کردِ وِ ترس
تَلگِ سینس تَور صاف وُ هَلیکِ " دُورا"
جُورِ کارون هُو نداره یَه لُفی
دَوُوِ گُنگ بیاوون وِ جِلَو
وُوُی پیرست وِ خَو
مِنِ گرما رِیتو ،کوگِ دِلم.

#خرم_سعیدی بهار۹۸
نوع مطلب :
برچسب ها : خوپلا، شعر خرم سعید، شعر بختیاری خرم سعیدی، شعر محلی بختیاری، شعر نو لری،
لینک های مرتبط :
شنبه 28 اردیبهشت 1398 :: خرم سعیدی
" اَفتَو دَرَو "
گُمبِ آساره گا مال بِلیوست وِ دیر
نیمدر شونِ گُشی،مِنِ آیینه شَطِ بُندُون
پِر وُ بالی اِی زَی بالِ بهون
دُو سِه تا جیجه خُروسی کِه بلا کردنِ دون
سَرِ تَمدارِ کُه پیر،چیوه
چینیر اَور اِبَفت،چپت اِی زِی من تَمدار فلک
سَوز وُ سیری وا یَک
اُو طرف تَر مِنِ مَرغ، سَرِ نُو زینِ بهار
نُو بَهیگی بِنهاده پَشهی نِه واکار
داره اِز دیر ایا،هُر وُ مَنگول وِ نا 
مِنِ آیینه بالای کُها،چی خوانین نها
وُ سُوار کُلِ تُوری اِدِرا
مَه نُو وا تَپ وُ تیلون سَرِ مُنگشت بالا

#خرم_سعیدی بهار ۹۸
 Ayapir2.mihanblog.com
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : افتو درو، شعر خرم سعیدی، شعر بختیاری خرم سعیدی، شعر لری خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
شنبه 21 اردیبهشت 1398 :: خرم سعیدی
" بیداد سکوت "
پرنده حنجره بادی بکوبانید بر ساحل
صدای بی صدای برج موجی سخت
به روی صخره آوارست
و پلکش با نسیم بوسه ای بیدار
سکوتش کشمکش در نور ظلمت غرق
صدای بال اِستاره
که آهش دامن آب بیابان را بسوزاند
پیاده پای بر بادی نهاده سرخ
همانند یکی رویای دلخواهی که می دانی
صدای کرم شبتابی که سوسو می زند از دور
صدای ساکت آیینه آب درخشنده
سکوت خواب آدم های بغنوده
و آنی که غمش بیدار
جگر در خارِ خارایی فرو رفته
نهاده کولبار غم،کنار ساحل متروک
ز جور ظالم و همدرد با مظلوم
بیدادی همی سر داد
در صبح گسسته که سپیده زو زند سر زود
شاید زود،
شاید چند چندی منتظر تا بود .
#خرم_سعیدی بهار۹۸
Ayapir2.mihanblog.com
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : بیداد سکوت، شعر خرم سعید، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 20 اردیبهشت 1398 :: خرم سعیدی
" ترازوی تاریخ "
در غوغای هست و نیست
در بستر یخ بسته ترازوی تاریخ
شاهین نیلوفریش نامیزان
فریادها نا رسا
چشم جنازه مرد توسی
اسیر احسان محمود
نعش رستم اسیر دست دیو سپید
پای حسنک وزیر
بر تارک تاریخ آویزان
سر حلاج بر دار بغدادیان
مسعود اسیر نای
فروچکان خون امیر فین
یخ بسته بر دهان دوخته فرخی
و مردان نابیدار غار
خود را به خواب ابد زدند
در اسارت فریاد نا رسا .
#خرم_سعیدی بهار ۹۸ 
Ayapir2.mihanblog.com
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو خرم سعید، شعر نیمایی خرم سعیدی، ترازوی تاریخ، خرم سعید،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 :: خرم سعیدی
" مرگ خورشید "

سیگار شب بر لب نهاده روز امید
در برج عاج خُورِ خود می مرد خورشید
بنگر خلیج خون چه رنگین گشته جاری
آغوش آهش گسترانیده سیاهی
فریاد موجش بر لبانش غرق گشته
تابوت می خواهد ز ما این پیر کشته
خون در گلوی بادبان پیر پژمرد
دیدی هیولا لنگر این تنگه بفشرد
چنگی زده خیره گلوی موج ها را
جراح و مجروح تلخکامانند اینجا
شب ها همه قطبی شدست و پنجه نور
خشکیده بی اسطوره های دور در دور
تاریخ این پیر خرفت توی در تو
بالا و پایینش زوال است این ترازو
باید که نالید و گریبان را بزد چاک
از دست بیگانه پرست حاکم خاک
بی رستم و کاوه چه آمد بر سر ما
بی قهرمانی بال می ریزد پر ما 

#خرم_سعیدی بهار۹۸
Ayapir2.mihanblog.com
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : مرگ خورشید، خرم سعید، شعر مرگ خورشید خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
شنبه 14 اردیبهشت 1398 :: خرم سعیدی
" غم شب " 

لنگر غم به دشت شب پیچید
اندرین ماتم،چهر بخراشید
آه سرد از جگر سری بکشید
خنجری بگرفت گیس خود ببرید
پیچک مژه ماه نو خندید
وسمه ی داس ابروش بچکید
خیمه ی اقلیم پشت شب دروید
چون هواپیمای حادثه بدید
وآن همه ناز دار زندانی
یکان یکان از آسمان بپرید
آخرین دختر شکم زایش
آن عروس سحر سرک بکشید
چشم افشانید شش جهات جهان
ناز دانه به هر طرف خندید
غرق در چشم آبی آبی
زلفکش زرکش طلای جدید
دست در گردنش باد نا محرم
ناز او به کهکشان بخرید
خوب اول و آخرش خوب است
خوش بود خوبی که غروب ندید .
#خرم_سعیدی بهار ۹۸
Ayapir2.mihanblog.com
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : غم شب، شعر خرم سعید، وصف شب خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 6 اردیبهشت 1398 :: خرم سعیدی
" محبس کار "
(به زنان و مادران کار ،به مناسبت روز کارگر )

آن پرستو،آن ماه
آشیان خود را
دوخته سقفِ شبِ پیرِ سیاه
نرم و راحت پوید،روح گل های بهار
آسمان را بیند،فرش گسترده زمرد،رنگین
روزگارش به مراد،نیست محتاج به کار .
آن طرف تر بودست
کارگاه کوششِ بشکسته خشک
هرگزش نسیت امان از دلِ خواب .
پنجه بغض زمستانی آن زن بشکست
پشتِ رعنایِ جوانیش، کمانی وُ نشست
ناتوان انگشتش،پشت پلکش بنواخت
سرخ و سنگین بنمود
از لب شیشه احساس به بالا نگریست
آسمان،پیرهن کهنه و چرکین همچون
پیرهنِ کارِ زنِ کارگرست .
تک خروسِِ پیری
برسانید صدایش از دور
قبه پیر فلک،همچو دندان زنک
گوهرانش می ریخت
همچنان زن،سرِ سوزن نگریست
گاه با لهجه غم،نغمه دوختنش بشکوفد
وین نکو پیرهن دُخته او
تنِ مه پیکرِ سیر از هوسِ،چه کسی را بوید
حاصل زحمت او را چه کسی می نوشد.
آه گاه بانگ،طلب می کندش مادر را
مادری که همه عمر
کیفرِ درد و بلا محکوم ست
رنج و محنت بکشد بار دلش
غرق در فقر و گرسنه بچه اش
سفره از نان و خورش هست تهی
وین همه رنج ندارد ثمری
اشک ها صف بسته
درِ محراب دو چشم
قطره قطره بنوازند سرِ سوزن کار .

#خرم_سعیدی بهار ۹۸
Ayapir2.mihanblog.com
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : محبس کار، زنان کار، روز کارگر، شعر نو خرم سعیدی، شعر خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 :: خرم سعیدی
" روزی بنام کارگر "( دلنوشته ای به مناسبت روز جهانی کارگر _ اول ماه مه )

" در این وادی به بانگ سیل بشنو
که صد من خون مظلومان به یک جو"
           ( وحشی بافقی)

وقتی در نگارنامه ارژنگ گون بهار
نیلوفر زورق ماه،
مانند شبانی بی خواب
بر پشت عرش کشتی خورشید
سکاندار ستون روشنی بود،
 گنج گرانمایه دستان شبگون کارگر را پوییدم
درخت بی برگ مرگ زندگیم شکفت
خنجر حنجره ام دسته گل سکوتش را
بر نسیم شهریار روشنی منقوش پیشانی کارگر نقش بست .
گوهر پرنده پلکم شناکنان
مروارید بر بال باد آتش می پراکند
تا شریک شادی بزرگ دل او گردد
و لاله های نیم مرده لبم
رازگرانه پرپر می زنند
تا بندرگاه دوستی ابدیت کارگر .
تندر بی طاقت دلم
در کمربند دشت طاقتت
آتش بی دود سرخش را
بر کشتی سپیده می فرستد
برای بوسه پینه دستت .
در وادی زمان دروغ آگین،
چه کسی باید از شیار دستانت
بافه بافه خجالت بدرود
وقتی سکوتِ زخمش جاریست
و زایش جویِ خونش جوشان
در جستجوی نان است.
ای شهریار فتح تاریکی
کی ثمر سر دهد
برهوت شب یلدای انتظار .

#خرم_سعیدی بهار ۹۸
Ayapir2.mihanblog.com
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : روز کارگر، شعری برای روزکارگر، خرم سعیدی، شعر نیمایی به مناسبت اول ماه مه،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 27 فروردین 1398 :: خرم سعیدی
" اشکفت سلمان( ۱) "
 
کمر آویز گلی از سخره
سر خود را به تماشای سحر
بنمودست به در
اشک اِشکفت شُکُفت
پرده پرده به نوا
با پرنده بگشودست لبش .
سخره ها سیخا سنگ
پای کوبیده به کوه
نگرانست به شمالین دشتش
پشت دادست به " الهک( ۲)" اکنون
مات و مبهوت تماشاگه خود
باستانی شهرش " آیاپیر (۳)"
موزه روبازترین سخره کتاب
همچو شیری سنگی،نگرانست بدو
آتش روشن شهرست ستاره از دور
آسمانش به شکوه
دل تاریخ ربودست زمان ها و کنون 
شهر دوران " آنزان(۴) ".

#خرم_سعیدی بهار ۹۸

(۱) اشکفت سلمان محوطه ای باستانی  دامنه جنوب شهر ایذه
(۲)الهک نام کوهی در جنوب شهر ایذه
(۳و۴) از نام های قدیم سهرستان ایذه
Ayapir2.mihanblog.com
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : وصف ایذه،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 26 فروردین 1398 :: خرم سعیدی
" مترسک رویا "

رنگ و رو باخته شد شاخه ماه
بازوان باز و پذیرا شده مهمان غمش را به بغل
سر کشیده شب سرد
بر سر گور سپیده اینجا
زندگانی نباتی سیاه
بنهاده کمرش سر به زمین
تکیه داده گل عمرش به عصا
ناله اش گنگ و غمش پای به جا
سایه ای در عقبش در همه جا
همه کابوس تبر هست به گوشش تنها
آرزو دامن آه دل ها
بشکسته همه جا آینه ی ناله جان دل ما
کشتزار شب انبوه سیاه
گل دهد بهر " ژن خوب " اینجا
می شود خوش دل ما با رویا
خواب ارزانی بازار طلا
همه جا مفت، دلار آمریکا
نو شود روز و همه جشن و سرور
طاق بندیم همه خاطره ها
ماه انداخت طناب خود را
گردن ما،سر جالیز همان خاطره ها
همه سیلابش برد،یا بخوردش روباه
ما مترسک،که به رقصیم به باد
ما به بانگی بتوانمان بگشود
نیمدر بسته روز ، روزن ها
مردگانخواب سحر پر بکشد
بپرد چشم شب از مشت تبرها درجا
روبهان پر بکشند
"بانگ دیوار ترک خورده بنالد که چرا
میخ آید به صدا
هان بپرسید ز سنگ
سال ها بر سر ما کوفت چرا ..."

#خرم_سعیدی  بهار۹۸

Ayapir2.mihanblog.com
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : مترسک رویا، خرم سعیدی، شعر نو خرم سعیدی، شعر خرم سعید،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 18 فروردین 1398 :: خرم سعیدی
" سیاه ستاره "

ستاره سیاه آسمان
عاطفه زنگاریش لاک و مهر
سینه به سینه سنگ قیرین
در زندان بزرگ طاقت سوز
با نسیمی کهنه
گیسو به گیسوی شب گره زد
چشمه آسمان
دست رد به سینه آب ها زد
و گل های تشنه دیدار
پژمردند در مهمانی شب .
#خرم_سعیدی بهار۹۸
Ayapir2.mihanblog.com
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : سیاه ستاره، شعر نو خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 18 فروردین 1398 :: خرم سعیدی
" قهرمان خیابان "

خیابان ،عصازنان
با خوان خون منجمدش در عصر شب
دنبال قهرمان گم گشته
در دستگاه درخت سینه
با ساز اندوه ساز آرزویش می خواند:
" وای بر خیابان بی قهرمان "

#خرم_سعیدی بهار ۹۸
Ayapir2.mihanblog.com
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : قهرمان خیابان، خرم سعیدی، شعر نو خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 5 فروردین 1398 :: خرم سعیدی
" وِ اَیلاق تا گرمِسئر "

وَختی ویرس بهون سرِ دلم زَنه
هزارون بالِنده غم وِ رُه اِره
کِر کِرِ خنده "اَلهک "وُ "چیوه"،بُو چَویل وُ اَوندول اِده
وَختی خین گرمِ بارونِ گرمِسئر
مِن خَرمن اَور تَش وَنه
مَشک وُ دُو دِلم وا مَلارِ سَوز وُ سیر
دَردِ دِلُمِ چی بُو گُل وا خُوس بَره .
دلم ایخو،
عَرطِ حُنکی صُوِ تَرِکی اَیلاق
بُوَندم وِ تُرنه "تِنوش"
بهارِ بِکُنم مینِ قَیطی تا تازه بِمَنِه
هَرسا دِلس کشی وِ تَوستون ،مُکِشتس بِکُنم.
دِلُم ایخو
چینیگرِ پَلِ "مُنگشت"
سایه لِشگِ بهارِ چی اَورِ دَورِ سَرِ نُو بَزگر
بالا گلالِ حُشک دِلُم واداره
گاشِه لِشگِ حُشگ ویرم
وِ "رواط" تا "مُوردفل" وُ "آسماری"
سر مزارم چُرایی رُوشن کُنن .

#خرم_سعیدی بهار۱۳۹۸ خورشیدی

نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو خرم سعیدی، و ایلاق تا گرمسیر، شعر نو نیمایی بختیاری، شعر نو لری بختیاری، شعر نو بختیاری،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 اسفند 1397 :: خرم سعیدی
" شکاف شب "
هجوم توده تار شب درد
کمینکار کنار سنگر سرد
میان ما فرو افتاده شب ها
شکاف سقف شب بشکست آیا؟
چو شب پایید بار غم بیفزود
حب تلخی به کام ما فرو برد
نویدی آمده از شبنم خون
که بسته نور پوز یوز شبگون
سپیده خشم برده بر شبانگاه
پدید آید پگاه از جای دلخواه
شود مه غرق راه عطر پوشان
نسیمش نازک و غرقاب نوشان
درختان جشن و شادی ها دوباره
شکوفه سان شود چشم ستاره
کنار جویبار خود لمیده
لطیف جامه سبز نو خزیده
نموده نور ورزی نو سحر خیز
بزاده ماه رومیِ دل انگیز
به پا شد وزوزِ نوری ز نو باز
سرود زرد زنبورانِ پرواز
همی گویم دریغا ای دریغا
نگیرند روشنایی از سر ما
به زنده مرده پندارند ما را
نگهبانان مرده پا در اینجا
ندارد رحم بیگانه برِ ما
کتیبه کالک و دل سنگ خارا
تمنایی نمانده غیر رویا
در این دوران بی سامانِ فردا
بهشت و خشت خامش را نخواهم
به کنج غار دنیا چون پناهم

#خرم_سعیدی زمستان ۹۷
Ayapir2.mihanblog.com
نوع مطلب :
برچسب ها : شکاف شب، مثنوی شکاف شب، شعر شکاف شب خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 24 اسفند 1397 :: خرم سعیدی
خرم سعیدی:
" رستنگاه "
" دلنوشته ای برای مبارز دوران علی مردان خان بختیاری "

میدان تیر نور
سر در هوای غم
آغوش می گشود.
تا سرزمین مرگ
فریاد می زنیم
بر هر ستمگری.
دژخیم بد کنشت
خشکاند کشتکار
صبح سپیده را.
از خون گندمت
پاشیده خوشه ها
صدها جوانه ها
در خاک " بختیار "
ای روشنای چشم
خاک تبرکت
بی شمع و بی چراغ
گشتست رهنما
تا جستجو کنیم
برگ برگِ زاگرس
صدها رشادتت
تاریخ را گواه
هستی تو جاودان
ای خان ایل مان .
#خرم_ سعیدی زمستان ۹۷ 
( بنابر قولی شهید علی مردان خان و پنج نفر همراه صبحگاه بیست و پنج اسفند تیرباران شدند . روانشان انوشه و راهشان پر رهرو باد .)
Telegram.me/khorram_saeedi
نوع مطلب :
برچسب ها : رستنگاه، شعر نو خرم سعیدی، دلسرودی برای علی مردان خان بختیاری، شهید علی مردان خان بختیاری،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 25 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   مدیر وبلاگ : خرم سعیدی
نویسندگان
نظرسنجی
نقد و بر رسی توسط بازدید کنندگان محترم
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :