پنجشنبه 27 دی 1397

بایگانی بزرگ

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" بایگانی بزرگ "

در بایگانی بزرگ
شهر،بی روح و تنک حوصله
پرنده،درخت و باغ حلبی زنگ زده
نگاه ها توخالی
صدا ،صدای خستگی و آزار
همدندان ها، یارِ خواب
نوازش های شب،سرد
و نور حریف تاریکی نمی شود.
در کتاب های سنگی بایگانی بزرگ
قساوت، تعدی و آزار
فنون کشت و کشتار
چشم پوشی از عشق
 فضیلت است و تعلیم می دهند .
#خرم_سعیدی زمستان۹۷
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi


برچسب ها: بایگانی بزرگ ، خرم سعید ، شعر نو خرم سعیدی ، شعر خرم سعیدی ،

چهارشنبه 26 دی 1397

سنگر شب

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" سنگر شب " 
خانه ها گرفتار مه
چاه درون سینه به جوش 
غم در نگاهش رو گشود
چشم به اجاق دوخت
هیمه های بلوط را آشوبید
حبه های سرخ هر طرف دویدند
اما سفره بی فروغ و تار .
غول ابر بر دل لنگر انداخته
باد مثل پیچک همه جا پیچید
دشت از پی دشت و کوه از پس کوه
مثل دل او کم فروغ .
تیغ نور
مثل گوش سیخ شده روباه
غرق در غروب
پای شب به زمین رسید
گاو نه من شیر ده ماه
ظرف شیرش به آسمان پاشید
اما شب، سنگین پا و به جا
سنگر گرفته بر دل مادران .

#خرم_سعیدی زمستان ۹۷
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi


برچسب ها: شعر نو خرم سعید ، شعر نو نیمایی خرم سعیدی ، سنگر شب ، خرم سعیدی ،

جمعه 21 دی 1397

باغان بی کلاغ

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" باغان بی کلاغ "

نگین کم رنگ مهر پژمرد
در بی کران آبی دودآگین
چین بر جبین و رنجمند
سرزمین ورجاوند ایران زمین
باغان بی کلاغ
یکان یکان
تهی از جوشش و کوشش
چنگ در دامنِ دار
ایستاده مردند
خاک گرم سرخ شده
با شب های سخت سرد،بی مهر و امید
در درون رودان جنگل سیاه
جانشان لبریز درد
در دور دست های تار
به خانه ی بی خانه خدا
بیهوده دلبسته می نگرند .
#خرم_سعیدی زمستا ۹۷


برچسب ها: خرم سعید ، باعان بی کلاغ ، شعر نو خرم سعیدی ،

جمعه 7 دی 1397

دلپسند دیدگاه

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" دلپسند دیدگاه "
ببین در دل صلح صحرا
چه جنجال جنگی است
آبی که بی تاب
دوان و روان است
وُ گیسوی مواج سبزه که در موج آن است
ز نالیدن باد عاشق
پرنده رمیده
در این صبح زیبای تازه رسیده
به رقص است چشمم
چو دیوانه کو ماه نو را بدیده
کنم عزم جزم و نشینم در اینجا
به دین دلپسند،دیدگاهی که دارد تماشا
زمستان زیبا جنوب دلارا
بهاری شده وه چه زیبا، فریبا

#خرم_سعیدی زمستان ۹۷
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi


برچسب ها: شعر دلپسند دیدگاه خرم سعید ، شعر وصف طبیعت ، خرم سعیدی ، دلپسند دیدگاه ،

سه شنبه 4 دی 1397

ننگ جنگ

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" ننگ جنگ "
" کاش آخرین گلوله به جنگ شلیک شود."؟

فروغ شب فروکش شد
فشنگی آتش آشفتگی آراست
تفنگی ناله از دل کرد
پران گردید آتشپاره پرتابیِ هستی سوز
جوانی ناله های دردناک از درد خود می کرد
بناله گفت:
کاین جنگ،گنجِ شومِ زندگی سوز است
خشونت با قساوت دوش بر دوش است
فشارِ جبر می گوید بکُش یا کشته می گردی
جوانه یِ جدایی از جدل می جست
در این بیدادگه،با مرگ هر تن چند دل می مُرد
دل خواهر،برادر ،مادر و معشوق
به اوج موج جنگ پیر و نافرجام
پسِ ویرانی دل ها
کبوترهای صلح و دوستیِ ظاهری پرواز
دهل آزادی از دل می دهد آواز
دل حکام،برکام است و یا ناکام در این ایام .

#خرم_سعیدی زمستان ۹۷
Ayapir2.ir
Telegram.me/khorram_saeedi


برچسب ها: شعر خرم سعید ، شعر نیمایی خرم سعیدی ، ننگ جنگ ،