تبلیغات
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - شعر فارسی - مطالب آبان 1394
 
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - شعر فارسی
فرهنگ و ادبیات بختیاری
شنبه 23 آبان 1394 :: خرم سعیدی
" گاو مرگ" 

غم به چشمش جفت
كاسه خانه چشم،خونین جوی
مژه،بارانی ز مروارید
خاك بر قلبش تلنبار،همچو خارا كوه
چانه بر زانو گرفته در بغل غمناك
كنده وار اندر زمین بنشسته سرگردان
گرگ كُش اندوهِ همزادش
بر پلاسین تنگسالی دلش زد چنگ
چون عزیزانِ عزیزش مرده گویی بود
آری آری راست پنداری
می خورد پیوسته اندوه تهدستی
ازیرا گاو زردش تا ابد خوابیده در آغل.

"خرم سعیدی پاییز٩٤ "
ayapir2.ir
نوع مطلب :
برچسب ها : شعرنیمائی گاو مرگ، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 آبان 1394 :: خرم سعیدی
"جنگ سفید دشت"

ره،جور كتاو جاوری
پر آسونه و نا هُموار
چی هف لای هَفی.
لشكر اَور، گامیش مَرغوی
سَرِ كُه بار ای وند
گاپون، وا شلاق تیتم ره
گردنس ای اَوشُوند.
كها جورِ كوُرِ زِمین گِر
دور خُو پیتستن .
اسبونِ گوش وِ گوش یك داده
بی سُوار
من دل شهنیدن.
دورگلای بیاوون
ری كندن و پل و خنجر برق بریدن
سی علیمردون
شهید بی نشونِ جنگ  سفید دشت.
من ای جنگ رضاخونی
نه افتوی بی نشون روز
نه آساره كِه بگویم شَوه.

"خرم سعیدی پاییز٩٤"
ayapir2.ir
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو محلی بختیاری، شعر نو لری بختیاری، جنگ سفید دشت، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 آبان 1394 :: خرم سعیدی
"شب و شب"

شب شكست
نور،درِ روز به شاهراه گشود
بانگِ خوشی زد امید
بندیان،بند به پیوند دل
وهمِ نجاتی برشان داشته
شادمان،پای بكوبند و شاد
چشم بگردانند بر سوی نور
می دمند سوی او،آه دل و دردمند
مثل اهن-گر- كه دمد كوره ای
نیم سوز،باز دود
سركش و نااهل و چموش است شب
پای دار،بسته چه پیوند خوشی با بدی
باز در صبح به بند،بسته به چندین كمند
بوی سبك پای خوش آن امید
رخت ببندید به آهو نسیم
رفت و دوباره شب دیگر دمید
آه از این شب،چه سمج،دیرپا
بندٍ دل و پا به جا
آه آه.
" خرم سعیدی پاییز٩٤ "
ayapir2.ir
نوع مطلب : شعر نو نیمائی، 
برچسب ها : خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 آبان 1394 :: خرم سعیدی
"شب بانو"

موجِ نسیم نور
دور باش كور باش گویان
لباس پاره آسمان را در نورید
شاه بانوی شب آرام و با وقار
بر آب آسمان جاری
شبِ زمینیان را سان می دید
آسمان تهی تر از دست فقیر
راه را هموار كرد
ستارگان،از كاسه آسمان
مانند دندان فقیر پیری رخته بودند
با تپش چشم ماه،شب شادی در نوید بود
شاه بانوی شب در گذر
عمر ما را نظاره گر ست
زمانه بی درنگ است
هان حال را دریاب.
"خرم سعیدی پاییز٩٤"
ayapir2.ir
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نیمائی شب بان، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 19 آبان 1394 :: خرم سعیدی
" رویای خوش "

اسب ذهنم می تواند تاخت
تا راهی به هیچستان جان خستگان همراه با زندان
یا پگاهی خوب و زیبا مو گشان تا آسمان رقصان
تا زلال صبح چون آبی گوارا در بیابان كویر كور
همره روزی كه می گوید: 
وانگیر آزادیم را شب
انفسم را هِل شود فریاد چون تیری به سوی اهرمن پران
خشم در چشمم بروید سوی دیو اكوان و دیگر دیو
پیله پارینه گرم تنم باشد ردای مردم نادار در سرما
خنده سرد به شر اندود شب را پی كُنم در دشت
آنكه چون كبریت سر دارد ولی مغزس تهی گشته ست از بیداد
تا دوباره نشكند این لوح زرین زمرد گون زیبایم
پای با عقلم فشارم بر گلوی آن هیولای جهانی ظلم
خشتشان بر آب خواهم زد
بی دروغ و بی دغا دنیای نو را پی گذارم سخت
آرزوهای خوش هر ایل و قومی را بر آویزم به نورین ساق
...
درین هنگام، زن واكرد درِ فریاد و گفت: ای مرد بیداری؟
هنوزم غرق انبوه غبار آلوده پنداری
ببین سرویس كارت رفت و جا ماندی تو از یاران نان آور
نگه كن نان امروزین چگونه آوری منزل!
نگفتم گفته را بهتر نگویی تو به گوش كر .

" خرم سعیدی پاییز٩٤"
ayapir2.it
نوع مطلب :
برچسب ها : رویای خوش، خرم سعیدی، شعر نیمایی رویای خوش،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 11 آبان 1394 :: خرم سعیدی
" درد زنده بودن "

راز زاد زندگانی در زمان
در گذار روزگارِ درد در پهلو
لنگش خردینه دارد با دل خونین.
بر كلاه آسمان گمیخ خشم
وحشت اندودست و خو ناكرده درد
شعله درد دلی چون آب دریا در
جای پای زجرهای روزها بر پیكرش
همچو گنگین ماهتابی در میان آسمان با ته نشین رنج
همنوا با فقر و آهنگ سیاه
یا كه همپهلو،هماوا با ستم
همچو دیواریست دودآلود، لاكردار درد
خواهر همزاد فقر،غم به غم افزون همی می كرد.
در مهار هر نگاه،دست ها گویا
غم به چشمان،رازها بر پشت اشكش گم
چهره ی درد كویر دل گره خورده
سوخته لبخند بر گودال غم گوئی
خشم در چشمش دوان چون اسب
با صدایی اشك آلوده هویدا كرده بودش بقچه اندوه
حتا آسمان رنگش دگرگون گشت از این ظلمت
آری اكنون گم شده شب در سپیده
سایه های نور خشكیده
رود دلتنگی روان تا بیكران دور و اشكی چشمه گون جاری بسان باد در صحرا
اكنون زندگی جار-ی-ست.

" خرم سعیدی پاییز٩٤" ayapir2.irد
نوع مطلب : شعر نو نیمائی، 
برچسب ها : شعر نو نیمائی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 7 آبان 1394 :: خرم سعیدی
" هُوشَوی"

پاتیلِ چواسه آسمون
چی دلِ جوون نامراد
حسرت وِ دلِ .
كُه،زُونی زَی بال گلال
وِ زادِ هُوشَوی،رُومِست سَر آسمون .
افتو،سیاپوش وُ لـَو شِور
سی دلِ زَحمی پُر تِركِ زِمین
" نوشدارو" وِ شَو ظُلمونی طِلوی .
دِرهد،تَوِ گـپ گِری
نُخون وِ دَرد كِرد من زِمین
لَو پُر كُرو،جُون وِ سَر اَوی
جا چَشمه بی هُوش،چی پُوسِ مار
حالِ باقی نِه خُوت بِخون
اَمون وِ اِی زَمون.

"خرم سعیدی پاییز٩٤"
نوع مطلب : شعر لری بختیاری، شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : شعر لری، شعر بختیاری، شعر لری بختیاری، هوشوی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 7 آبان 1394 :: خرم سعیدی
" شب فروشدان "

همزاد لجباز زمان
با اندوه دلشكن
با تلنبار قدح درد
با مالامالِ خشم همبر
گام در كام سیاهی
زبانه می كشید .
جلای ستارگان به رنگ اندوه
سر به سر از رمق افتاد.
خروس سبك بال سحر
فروشدانِ شبِ شوم را جار زد.
بادِ نازِ سبك رفتار
برای نور، تا گلوی آسمان سر كشید
با غمآوازِ نرم ِ نفسِ سپیده
پا بر كاكل كوه
چشم به راه برآمدان رنگهای بكر بود.
لبخندِ زلالِ دلكشِ آفتاب
دل به زمین،چشم به ابر دوخته بود
دیگِ جانِ شبِ دیجور را بر سرِ خشم آورد.

"خرم سعیدی پاییز٩٤"
نوع مطلب : شعر نو نیمائی، 
برچسب ها : شعر نیمایی، شب فروشدان، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 3 آبان 1394 :: خرم سعیدی
"تَرِكی"

افتوِ زَوین،تا نشَسَنِ گِلی زِمین
دو نین،كم زیاد،قد قُواره داشت.
گُل گُلی و سوز وُ سیر، جُوه كُهِ، سَله سرد وِ سر
سَر وُ گوش یك نهاده بی.
گله بُزی وِ دیر، جور مورجلال وٍ قُچ
سر و زیر،مین سوزِماری كُهی ، سوزه ای بُری
شونِ گله بز،سی گلس،یا گذار روزگار
دی بلالِ تر،خوند و نی ازی و نم دل.
نور جور لوله تفنگ، نیزه ای كشی
لونه لونه بردلونِ كُه نه ای پایی
هُمكنار نور،گُلو گُلوی اورِ دوره گرد
بُن گِلی،میخ افتو پسین
تهل تُروش،كینه زار و بفته گیل یك
چی گدا سمچ
رَه ی كُهنه آسمون ای گِری.
قارچ تازه زیده دَر
چادری و گِل و سر
مین بُفِ تره و بُسور وا كلوس، سر ای كشی
بوی خوی مین كُه،افتوِ و هوش ابُو
مین خین خوس نشس گُرو
پشت كُه ی دی،زُواله اَو
شو و چی دزی سیا و دَو
گله وَی و مین قاش
شون،بز چپر به دُو
بال چاله هی كُنه لٍوی 
مین تَركی.
"خرم سعیدی پاییز٩٤" 
ayapir2.ir
نوع مطلب : شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : شعر لری، شعر بختیاری، تركی، خرم سعیدی، شعر نیمایی بختیاری،
لینک های مرتبط :

مدیر وبلاگ : خرم سعیدی
نویسندگان
نظرسنجی
نقد و بر رسی توسط بازدید کنندگان محترم
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :