پنجشنبه 30 مهر 1394

درهد دیری

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر لری بختیاری ،

درهد دیری

دُوارته
اَی غارِ دل
دِرهدِ تَهلِ دیریت گُل دا
تا سامونِ زِندهی و مرگ
دیار بُو
اُسُو کِه
گُلفشنگ گلای کُه
وِ دِل نَشمی نِشینن.

" خرم سعیدی پاییز94 "


برچسب ها: شعر سپید لری ، شعر سپید لری بختیاری ، شعر سپید بختیاری ، شعر درهد دیری ، خرم سعیدی ،

پنجشنبه 30 مهر 1394

بركه راكد

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

"بركه راكد"

زمانی كه آفتاب از بركه راكد گذر می كرد
خموشی گسترش می یافت
تمام نكبت شب ماند تنها بر تن انسان این سامان
تب شب چشمها سوزاند و دل را از تپش خواباند
سكوت وهم و پندارش تمام بند دل لرزاند
شب شومی ست ، دیوارش بلندای زمین و آسمان گویی
چنان با خاك جان خورده گره انگار
هزاران گرگ در اشكم نهان دارد
هنوزش نیز گنگی می كند با دل بسان رد شدن تنها ز گورستان
ز هولش پلك های خسته از هم باز
و گوی چشم در غمخانه اش غلطان
سروش از دور می گوید
سپیده از ستیغ كوه زهرِ شب كند درمان
بسان غار و گاو و كژدم و ناهید
ولی شب نیز جادو گشته پا بر جا
خروش سركش از خورشید بگرفته
دلش غوغایی ست خورشید
لگد مالید بر این شب
گلو غمباد كرده، غده غم مهمان
فروكش كرده نیرانش
و همچون شط شرم مرد ناداری فرو مرده
فغان از خاكیان بر خاست
كجایی آرش دوران
كه تا تیرت بیاشوبد شب دیهیم داری را.

" خرم سعیدی پاییز٩٤ "
ayapir2.ir


برچسب ها: بركه راكد ، شعر نو نیمایی ، خرم سعیدی ،

سه شنبه 28 مهر 1394

دروگر

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

"دروگر"

به طاق آسمان چسبیده بُد خورشید
وُ راهش كج نمی شد،هیچ
انگاری كه لنگر گیر اندر صخره خارا
هُرومش سخت جانكاهست
به آتش در نشسته دشت
آنگاهی كه داری داس را در دست
وُ بیهوده زمین بخل را كاوی برای نان
دروگر نیز با سختی اسیر وهمِ  پندار دو تا نان زمستان یتیمانست
زمانی كه وزان بادِ زمین و آسمان حبس ست
دروگر در دلش بیت بلاخیزی كند نجوا
لبش مهر و كلامش سنگ شد در سر
شناور در خیال خود
درون سینه پنهان كرده رازش را
پران پندار و اوهامش به چاه دل
تو گویی آفتاب و آسمان راز دلش دانست در ژرفا
كه او هم خشمگین سنگین و تبدارست.
"خرم سعیدی پاییز٩٤"
ayapir2.ir


برچسب ها: شعر نیمایی ، دروگر ، خرم سعیدی ،

شنبه 25 مهر 1394

جنگ نان و جان

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

جنگ نان و جان

تنداب جهل جنگ
ویرانه می کند
پوشد ردای سیاه به سیاق دل
با اشک برفگون
عمیقانه می کشد
خط میان مرگ و زندگی
فرقی نمی کند چه جنگ
جنگی برای نان، جنگی برای جان
رد دو اژدها
تارانده است ز هم
مأوای زندگی
آوار جان ها
با خنجران درد
طفلان در به در
کوچند تا زیند
آواره فریب قوم صد بلا.

" خرم سعیدی تابستان 94"


برچسب ها: شعر جنگ ، خرم سعیدی ،

چهارشنبه 15 مهر 1394

نان و جان

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

نان و جان

انسان انسان است برای نان
با دل دمناک
در غار خویش
برای دشوار ترین کار،نان
برای نا پایدارتر ازصداقت،نان
برای ژرفترین درد، نان
ای پلنگ نامراد
با آسودگی نکبت بار بسازی
یا نومیدی و تسلیم
یا بی قراری و تلاش
ای الاهه، ای نان
ای تلاش جان.

" خرم سعیدی تابستان 94 "


برچسب ها: شعر سپید جان و نان ،

جمعه 10 مهر 1394

ننگ جنگ

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" ننگ جنگ "

جنگ افرازان اهریمن
سوار خرچنگ جنگ
با نگاهی سرخ
سایه های سیاه دراز به دنبال
چون غباری خسته بر آینه
پاشنه به پاشنه جهل ره پوییدند
تا سنگچین آدمیت را فرو ریزند
آنگاه حماقتشان تا اشک تلخ تاریخ قد کشید
برای خطرناکترین آرزویشان
ما، فرا دویدیم، کندگام و هراسان
ناگهان
صدایی در گلو تا دور دستان ره گشود
جاوید بمانی ای آخرین پناه
وطن.

" خرم سعیدی تابستان 94 "


برچسب ها: خرم سعیدی ، شعر جنگ ،

چهارشنبه 8 مهر 1394

جنگستان

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،


" جنگستان "

 

خدنگ اشتیاق جنگ

فرو بکوفت طبل چپ

هرآنکه دانشی نداشت .

زمانه گشت و بر نگشت هوش او

چه آتشی نهان به زیر بال و پر

نهاده جاهلی بشر

وُ گام گامِ غول جنگ

علم به دست و می دود

عرب ستم-ستان

غریو دیوسار او

نهیب سالیان دور

کشید خنجر و ببست چشم قلب پیر او

کشد، اسیر و بند می کشد

وُ عقل دزد و مهرِ دیریاب بُود

وُ رود عشق و مهر او

فرو شده به سوی گند آبها-

همی گسسته مهر و جاهل است نوز

وُ جاهل است و جاهل است .

 

مهر 94 خرم سعیدی - شهریار

 برچسب ها: شعر جنگ ، جنگستان ، خرم سعید ، شعر نیمائی درباره جنگ ،

دوشنبه 6 مهر 1394

حاصل زندگی

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

" حاصل زندگی "

آفتابِ زرنگار
مثل از بند رستگان
با یورشی بی محابا
با گزشی غافلگیرانه
با واقعیتی محتوم
با بغض بیهودگی
با نگاهی تشنه و مات
با فضایی دلگیرتر از فراق
در،آرام-فرسایش- گاه- زمان
تازیانه می کوبد
تا ته بنبست حیات
منتظر پاییز تن باشیم
و شتری که منزل به منزل می خوابد
از چینه بیاید یا از تن مغموم دیوار
برای بردن یادگارِ ماندگار
آنگاه ، زخم روح بازماندگان
با مرحم صبر
دذرمان شود.

" خرم سعیدی تابستان 94 "


برچسب ها: شعر نو ، شعر حاصل عمر ، خرم سعیدی ،

دوشنبه 6 مهر 1394

دوروون

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر لری بختیاری ،

" دوروون "

اَفتو
وا اَندوِ اَمبار اَویدِه
وُ غَمی دلازار
زَئم وِ دل نِشَسه
چی کُم آدمِ گُسنه
سَر وازیر وُ پَکر
سُُوار بیاوون رَه اِی رَه
سَر وِ پا کُه اینا.
پیر دِرهدی تَینا
دَم پَسینی تازه
چی نُوزین تُورِ یَ شناس
یال وُ دیم اِی اَوشُوند
دینِ یاداس اِی گَشت
کُه
وَر کَهباد دی بلا بی
ساس سیا
زونی وِ بغل
تاریکی نشسه
خشخار رُوشنا اِی پایی.

" خرم سعیدی پاییز 94"


برچسب ها: شعر نو لری ، شعر نو لری بختیاری ، شعر نو. بختیاری ، خرم سعیدی ، شعر حاصل زندگی ،

جمعه 3 مهر 1394

درد

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

" درد "

یکی بیکار و بی سامان
بسان لشکری ،هشی گرو نه داشت
مشتی بود از خروار خروار همگلیمانش
قدمکش سینه کوهی راه می پیمود
ز بختش نا سزا با کوه دادی زد
صدا را وا گرفت از کوه
درون سینه اش نالید
چون یادی به بادی سرد
تنها مرگ آری مرگ
هگرز از او دروغی بر نمی آید
و تنها مرگ در این مملکت داد است
کزو همواره فریادست
تنش را همچو بیرق یال کوه تاباند
دو چشمش در زمین و آسمان چرخاند
و چیزی گفت با چشمان غمبارش
لبانش مرده گوئی بود
گره خورده و زندانی زبانش نیز
و نعشش فرش کوهستان.


برچسب ها: شعر درد ، شعر نیمائی ، خرم سعیدی ،