تبلیغات
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری
 
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری
فرهنگ و ادبیات بختیاری
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : خرم سعیدی
نویسندگان
نظرسنجی
نقد و بر رسی توسط بازدید کنندگان محترم
وِ اَوِ ِگُل ِ تِیه وا دی نِوشت 
کِه اَاَنشانبِهشتِ وِ اُردی بهشت
نوع مطلب : شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : وصف ایذه، محلی بختیاری، خرم سعیدی، شعر بختیاری، شعر لری بختیاری،
لینک های مرتبط :
جمعه 28 خرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
خرم سعیدی:
" گِلامُون "

گِژ گُپِ شِئر پُكست 

بُو رُو گُلاوِ دَرد 

پِیتِستِ مِن وِلات

گُنگِ زَمونه مُون 

بُرِن زَوون وِ زُور 

دُوزن لَوان وِ قَهر 

دِرِن وِ ضَرب گُرز 

سَرخطِ گَوگرى 

مِین ای قفس دیه 

مُرغِ نَفس بمُرد 

اِز زادِ پِسه سَر 

پِرِسته هُوشِ وُ گوش 

گاشه كِه یَ وُلا 

كیخسروی پیا

وادیرمون بیا

یا یَ حكیم خُو 

جُورِ " بزرگمهر "

پُكنه كُرَو وِ دل 

خارِ جیر كشه  

یا جاوَنه دیه 

هُوشِ گُرودَنِ 

تا دِشمِنون خِجل 

وابُون وُ ناكسون.

#خرم_سعیدی بهار٩٥
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نیمایی لری، شعر نیمایی بختیاری، شعر نو لری، شعر نو بختیاری، گلامون، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 خرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی

"  آتی تاریكی "

آواز بذر ماه 
از ترس تیغ شب 
ظرف ظریفش را 
به راه پرغبار سپرد 
تا پاورچین پاورچین 
بگذرد از سدِ سدیدِ رویین اسفندیار.
آه ای ساحران سیاهپوش 
ما را بیژن وار نپوشان 
كار وانی در ره است 
شاید 
گرد نیزه سم رخش 
از باختر ببارد.

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی .
نوع مطلب :
برچسب ها : آتی تاریك، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 13 خرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی

" دلربایی "

گلدسته چشمه آسمان 
در پرده سیاهِ طلایی دریای فریبا 
غوغای غرورمندانه ساز می كند 
چنگ مسیحایی آبشارش 
دنیا دنیا می روید 
گاهی كه تك خال دل دریا می شود
آب می كند دل آب و آینه را 
همه دیدند و كسی ندید 
شكوه بی نظیر بی همتای 
اقیانوس آسمان و چشمه اش . 

#خرم سعیدی بهار١٣٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : دلربایی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 7 خرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی

" بره های نور " 

من چوپان بره های نورم 
تا دشت سیاه آسمان را 
دریا درىا چرا كنند 
و به سایه سیاه كه در میان است 
تكیه زنم زبان گنگ شده را
و همانند باد وزان
بی واهمه تاریكی و دل دل هراس 
از آبشار ساكن شب 
گذر دهم گله بره را 
تا نمد آرمانم،بیشتر دچار موریانه شب نشود.
#خرم_سعیدی بهار ٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : بره های نور، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 7 خرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی

"غفلت "

خواب شبانه نور
نگهبان رؤیاها
با قطرات اندوه
دریاچه ای بساز 
آسیاب شب سنگی سیاه را 
همراه نسیم شبانه 
كه پاروی روشنی اش را شكستند 
به فردای بیداری بچرخان 
و دل خوش دار به نوید.

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : غفلت، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
شنبه 1 خرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
خرم سعیدی:
" خَش دماقی "

گُشیده پاسِ چشمه وِ كدِ كُه

بِوَسه آسمون مینس وِ اُو رُه

گِلو اِی خَورد وُ اِی كُفت بَرد وا بَرد

وِ چی زَنگُل صداس مِن كُه دِر ای خَورد

وِ مِنجا هر دره یا كُهساری

سرِ هر چشمه یا هر مرغِزاری 

گل وُ لئله چُنو یا وا دیاری

دلِ اُو آسمون اِی كِرد  زاری

علف یَ دَس هِد فرسنگ فرسنگ

همه سَوزن وُ نیدن زعفرون رنگ

وُ چی بَن سیزن وُ ناوَنده وا نا

بُلندن اِی رَسن تا وِ كمرگا

رَگه اَور اِی گُدردِ بار سَر بار

زَنه باروون شلاقی مین كُهسار 

اِشُوره ریِّ بَردا وُ كُه وُ دار 

اِره پا دل اِمَنه مینِ او وار 

نِهاده گردنم زنجیر وُ هَی كش 

غمس مینِ دلم جا كرده خُو خَش 

مُو جُورِ پِرپِروك،بِرچ اِی زَنه گل 

دلم واجوشه سیس هی ای زنه قُل 

اِبَنده پِرك وُ بالُم بُوی هر گُل 

بُره بندِ دِلم رُومُم سرِ چُل 

اَیَر عیسِ گل اُوفته مِن دلِ بَرد 

چُنو چِرنه وِ سر جُونس اِبُو سَرد 

اَیَر مجنون بِدی ری یِّ گل اِز دیر

هُو هم لیلی و خُوس ای بُرد اِز ویر 

اَیَر شِرین اِ اَشنی بُو گل اِز باد 

وِ خسرَو یا كِه فَراد نی كُنه یاد 

اَیَر دل خَش بُوه خارا و جا گل 

اِ بینی كاكونگی جای بلبل 

اَیَر سر ای دلم سیت مو كنم واز 

هزارون درد دریاهن وِ آواز...

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی 

نوع مطلب :
برچسب ها : مثنوی به زبان بختیاری، شعر لری، شعر بختیاری، خش دماقی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" غمخوارك " 

گلدان سیمین ماه
مهرمندانه
گلبوته ناله های موج را 
به دریای اندوه راند.
روح پیر روشنی
درِ مَحبتخانه را بست 
اشكِ طاقت سوز نور 
سوار قایقِ دلِ شكسته 
به مهمانی توفانزده سینه رفت 
با دست مهربان 
غیظ فروخورده را 
به زلف عروسكان دریایی سپرد 
مادرانه گفت 
غمِ حریص استخوان شكن 
از شما به دور 
در دورانِ ستمبارِ عزادارانه خشكسالی انسانیت .

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی

نوع مطلب :
برچسب ها : غمخوارك، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" شوق امید "

یارانِ سالخوردِ بندیِ آسمان 
پشت به شب و متحد 
دست مرگ،بر تنور سینه اش زدند 
خنجر عشق نور،
سوارِ بالِ هوا می گشت.
آتش خون لاله ها 
ساكت و ساكن
روئده به سنگ نور
جام دشت شب شكست .
چشمه چشم آسمان 
آب آفتاب را 
غرق غرقاب زمین كرد
سفره سرد دیمسار زمین 
پاشنه عشق كشید 
برزگری از دور
آفتاب گندمزار را 
به امید و شوق خرمن می كرد.
#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شوق امید، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" رُو گِریو " 

" بَنگِرو سی یَته گچ اِخو بِنه جون"1

گَویَلم وا سَر زَنین سی رُویِ بی زُون

اَر بَرن اَوِ زُلال زِ بختیاری

كُور اَوین وُ دُنگ مَدین مَیاین دیاری

اَوِ رُو صِدا مَكن بِگِر گِلامُون

كُه بُرن دِرت اِدن بَرن صفاهون

هُوشَوی وا بِكُنیم وُ پُك بِنیم جُون

اَوایِ ولاتمون رِن یزد  وُ كِرمون

ماهیون هَی گِریون اَوا اِبُون سُور

سی اَوا زال بِزَنیم تا كِه اَویم كُور

اَسبونِ كُتل كُنین زَنگل بُرن پَل

اَوانِ دارن بَرن سَرتون كُنین خَل...

١- مصرع اول از مرحوم داراب افسر بختیاری است.

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی 

نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لری، شعر بختیاری، شعر لری بختیاری، رو گریو، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 24 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" چاه بیژن "
"به روح بلند فردوسی به مناسب بیست و پنج اردیبهشت روز فردوسی كه هر روز روز  فردوس است.
شاه مرغان چشم بگشا
كوه قافت سوختند
آینه افلاك افتاده به چاه
پره های چرخ خورشیدی شكست
مار،زهرش را به چشمه ریخت از جوشش فتاد
آن كبوتر شاخه زیتون به منقارش اسیر
پنج گلبرگ گل نیلوفر از بن خشك كردند و به بادش داده اند
شیر شمشیرش به دیو شب سپرد
لشكر هاروت و ماروت،در رهِ مشرق نهادستند گام
باز ضحاك از دماوندین چاه
بند بگسسته هویدا گشته است
باز افریدون به بند
كاوه در كوره فكندند سوختند
رستم از زابل برفت
باز بیژن در چه و خون سیاوش بر فناست
روزگاری دیگر است.
#خرم_ سعیدی بهار٩٥ خورشیدی 

نوع مطلب :
برچسب ها : چاه بیژن، شعر حماسی، خرم سعیدی، شعر نو حماسی،
لینک های مرتبط :
جمعه 24 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" نور كُش "

شرار شوم شیطان
همگستر گنگاگنگ زمان
پاسدار زمستان بلند شب
شعلِه ،آتش پوشیده برای جان .
پژواك همه گیر همهمه ای به راه:
هیولای جهل
جلاد خود قربان
شیطان رو به زوال
رسته از غل و زنجیر
زوزه كشان
زیر و رو می كند زمین
نقب می زند به دریا
بخار خشمش به جوش
جوان كهن نور را كشت.

" خرم سعیدی،بهار١٣٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : نور كش، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 17 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" درد بی دردی"

دشتِ كالِ دلِ مال
چی هَف بند رُو وِ نال
پامالِ زَمونِ ویرُون
سی بی دردیِ وَسه وِ ایل
گُلای دردِ كُهِسُون
غمِ كورِ دل وِ آسمون رَسوند
سی خین حُشك اَویده گَوگرى
دلِ شیر اَو اِی بی وِ زادِ اِی درد.
#خرم_سعیدی بهار٩٥

نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو محلی بختیاری، شعر نو بختیاری، شعرنو لری، شعر بختیاری، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" ناداری "
" یكی خود را به پل حلق آویز كرد و دیگری از پله های بیمارستان خود را به زیر انداخت. جراید."

ای شب شده به عنف
در راه تو، روح تنگ است
دلِ خراب،زندانی سینه
و روح ما،شام غریبانی كور.
ای بار اندوهان به دوش
هوایت مثل خودت بندی
ما،ستون سقفت به دل داریم
غم هم پروازانمان به یاد
آسمانی جز تو زیر پا نداریم
اینجا بند چاهی هست
برای گردن خود یا دشمن
آه روح درد رو به دریچه نورمان
تابوتی را جار می زند از بی كفنی
چون سگان هار همسایه، در راه جنازه اند.

خرم سعیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : ناداری، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" اشك ستاره "

بقچه دریاچه نور را
زیر بغل هوا
به دیو شب دادند
تا سیاهی را
قطره قطره
آرامتر به سحر براند
و به مرگ بالای سر ما
لبخند بزند.
اما سوگ اشك ستاره ها
دریا می شود
تا با پاروی نور
شب سنگی را برهم بزند
و گنجشك ساكت كرده شده
صبحِ در راه را جیك بزند،
بوی بوته ها سر بهم بكوبد به شوق
راستی داستان رهایی را
جار بزند.

 خرم سعیدی - بهار٩٥خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : اشك ستاره، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
شنبه 4 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
"بَردی شهر "

اَی خینِ رَوونِ عَزیزونِ دَورون

رُوحِ مُدامِ زُنده یِ بَرد آشیون

گُمبِ گُلِ شَهرای نها،مالِ میر

یادگارِ پیرِ دِیر

كَتیبه شهرِ وِیرون،

صدایِ شهنه اسبِ زمون

زیرِ هر بَردت خَو .

چِنگالِ كُو دِشمِن،بَردی وُجاقت كُور كِی

جُون كندی وُ مَندی

وَر  سُم دَسِ تاریخ

مِردُنه جِستی

تا ایچُو خوت رَسوندی

پَ بِمَهن جاودونه

آسیده بِخَوس

بَچَلِت تقاصت گِرن وِ زَمونه.

#خرم_سعیدی بهار٩٥خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو لری، شعرنو لری بختیاری، شعر بختیاری، بردی شهر، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" یادگار زخم "
فریاد فرهاد است آن در گوش شیرین
تا بیستون عاشقی راهی نمانده
پای خیال آمدن در سینه او
بیداری بغض شبان تار می یافت
دروازه دل تا سحرگاهان گشوده
پای صدای فاصله خارست بر دل
دل گمشده در یاد عشق خوب شیرین
مشتی شده پر خون ز اندوه زمانه
زخم دلش با زخم سنگستان گره گیر
درد دلش با درد درمان می كند او
شیرین عشق شیرینیش را دام كرده
بند تن فرهاد را بی تاب كرده
كوبیدن تیشه به كوه دل چه آسان
خطی به تیشه در میان قلب می زد
رؤیای شیرینش دوباره بال گستر
باز خیااش تا وصال دوست راهی
او می تراشد كوه دل با درد جانكاه
جور دلش قد كمانی می كشد آه
كوهش صدا را باز گردانید ناگاه
تو اشتباهی عاشقش گشتی و بی راه
دلداده خسرو شده او گاه و بی گاه
فرجام ناكام است گاهی زندگانی
باید كفن بر روزهای مرده پوشید
گاهی درخت صبر تلخین میوه دارد

#خرم_سعیدی بهار٩٥خورشیدی.
نوع مطلب :
برچسب ها : یادگار زخم، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 فروردین 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" یاوری "

یار در  كنار
بر خار شاخسار رازناك شب
به انتظار 
شفاف جویبار نو نور
گل را مسحور می كند
و بلبل بر نرمینه نور
در سرزمین دل
زیبا آوایی می آغازد زار .
ای آتش درونی متجلی گل
ای شعله شرر بار نور آه
یاری رسان_هر زمان و مكان_
راز دلان ِ زار شیدا را.
#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : خرم سعیدی، شعر یاوری،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 29 فروردین 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" گره گِلی "

آلیده هِد هوای دل

پَنجه خیالِ عُرمِ سُوده

وِ بَرهُوتِ دل پیته

زَهر خَندِ زِندهی قیل

دلِ چی لِشگِ حُشگِ گینهِ كُهنه، پیرِ پیر

سیاپوشِ ویرِ جُونِ وِ گِل نِشَسه

بیخِ گِلی گره گِر

بُضغِ زِندونی كاسه سَر

اِشكم واكُنه

تَپ وُ تیلونِ زُلالس دینِ یك وِ دَو

جُورِ اَفتو وُ برف پِرچست

وِ داغِ زَمونِ سیا.

#خرم_سعیدی  بهار٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو لری، شعر نو لری بختیاری، شعر بختیاری، گره گلی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 26 فروردین 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" رود مرگ "

سهمگین درد و خارا بغض
گره بر گره زندگی
چشم دودناكش همه نگاه
گم در درد تیره نای گنگ پگاه
دنبال گل بی گاه به گل.
پایِ دردِ رود
روح ترد مادر را ربود
زمین چشمانش غلتید
اقیانوس آرام اشك
در رنگین كمان آسمانش لنگر انداخت.
" بهار ٩٤ "

#خرم_سعیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 18 فروردین 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" دل به راه "

دلش مانند دلشعله فروزان و پر از تشویش
نگاهش گاه رنگین و شگفتِ شعله می پایید
نسیمی گاه بنوازد دو تا گیس سفیدش را در آن سرما
هویدا كوهه پیشانیش پر از پریشانی و دلخسته
همیشه سایه وهم است ساكت،ساكن سینه
دلش تكدانه تكدانه تپد گاهی
نفس از بیخگاه سینه می كوبد در بسته
زبان چسبیده بر كامش به مثل سخره ای بر كوه
نگاهش راههای بی حدی را او نگهبان است
و گاهی گنگ ناله با گرهگاه دلش واگویه دلبند را می كرد
و او اندر كنار شعله دل،انتظاری می كشد فرزند نان آور.
 
" بهار ٩٥ "
#خرم_سعیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو نیمایی، خرم سعیدی، شعر دل به راه،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 14 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :