تبلیغات
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری
 
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری
فرهنگ و ادبیات بختیاری
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : خرم سعیدی
نویسندگان
نظرسنجی
نقد و بر رسی توسط بازدید کنندگان محترم
وِ اَوِ ِگُل ِ تِیه وا دی نِوشت 
کِه اَاَنشانبِهشتِ وِ اُردی بهشت
نوع مطلب : شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : وصف ایذه، محلی بختیاری، خرم سعیدی، شعر بختیاری، شعر لری بختیاری،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" اشك ستاره "

بقچه دریاچه نور را
زیر بغل هوا
به دیو شب دادند
تا سیاهی را
قطره قطره
آرامتر به سحر براند
و به مرگ بالای سر ما
لبخند بزند.
اما سوگ اشك ستاره ها
دریا می شود
تا با پاروی نور
شب سنگی را برهم بزند
و گنجشك ساكت كرده شده
صبحِ در راه را جیك بزند،
بوی بوته ها سر بهم بكوبد به شوق
راستی داستان رهایی را
جار بزند.

 خرم سعیدی - بهار٩٥خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : اشك ستاره، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
شنبه 4 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
"بَردی شهر "

اَی خینِ رَوونِ عَزیزونِ دَورون

رُوحِ مُدامِ زُنده یِ بَرد آشیون

گُمبِ گُلِ شَهرای نها،مالِ میر

یادگارِ پیرِ دِیر

كَتیبه شهرِ وِیرون،

صدایِ شهنه اسبِ زمون

زیرِ هر بَردت خَو .

چِنگالِ كُو دِشمِن،بَردی وُجاقت كُور كِی

جُون كندی وُ مَندی

وَر  سُم دَسِ تاریخ

مِردُنه جِستی

تا ایچُو خوت رَسوندی

پَ بِمَهن جاودونه

آسیده بِخَوس

بَچَلِت تقاصت گِرن وِ زَمونه.

#خرم_سعیدی بهار٩٥خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو لری، شعرنو لری بختیاری، شعر بختیاری، بردی شهر، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" یادگار زخم "
فریاد فرهاد است آن در گوش شیرین
تا بیستون عاشقی راهی نمانده
پای خیال آمدن در سینه او
بیداری بغض شبان تار می یافت
دروازه دل تا سحرگاهان گشوده
پای صدای فاصله خارست بر دل
دل گمشده در یاد عشق خوب شیرین
مشتی شده پر خون ز اندوه زمانه
زخم دلش با زخم سنگستان گره گیر
درد دلش با درد درمان می كند او
شیرین عشق شیرینیش را دام كرده
بند تن فرهاد را بی تاب كرده
كوبیدن تیشه به كوه دل چه آسان
خطی به تیشه در میان قلب می زد
رؤیای شیرینش دوباره بال گستر
باز خیااش تا وصال دوست راهی
او می تراشد كوه دل با درد جانكاه
جور دلش قد كمانی می كشد آه
كوهش صدا را باز گردانید ناگاه
تو اشتباهی عاشقش گشتی و بی راه
دلداده خسرو شده او گاه و بی گاه
فرجام ناكام است گاهی زندگانی
باید كفن بر روزهای مرده پوشید
گاهی درخت صبر تلخین میوه دارد

#خرم_سعیدی بهار٩٥خورشیدی.
نوع مطلب :
برچسب ها : یادگار زخم، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 فروردین 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" یاوری "

یار در  كنار
بر خار شاخسار رازناك شب
به انتظار 
شفاف جویبار نو نور
گل را مسحور می كند
و بلبل بر نرمینه نور
در سرزمین دل
زیبا آوایی می آغازد زار .
ای آتش درونی متجلی گل
ای شعله شرر بار نور آه
یاری رسان_هر زمان و مكان_
راز دلان ِ زار شیدا را.
#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : خرم سعیدی، شعر یاوری،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 29 فروردین 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" گره گِلی "

آلیده هِد هوای دل

پَنجه خیالِ عُرمِ سُوده

وِ بَرهُوتِ دل پیته

زَهر خَندِ زِندهی قیل

دلِ چی لِشگِ حُشگِ گینهِ كُهنه، پیرِ پیر

سیاپوشِ ویرِ جُونِ وِ گِل نِشَسه

بیخِ گِلی گره گِر

بُضغِ زِندونی كاسه سَر

اِشكم واكُنه

تَپ وُ تیلونِ زُلالس دینِ یك وِ دَو

جُورِ اَفتو وُ برف پِرچست

وِ داغِ زَمونِ سیا.

#خرم_سعیدی  بهار٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو لری، شعر نو لری بختیاری، شعر بختیاری، گره گلی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 26 فروردین 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" رود مرگ "

سهمگین درد و خارا بغض
گره بر گره زندگی
چشم دودناكش همه نگاه
گم در درد تیره نای گنگ پگاه
دنبال گل بی گاه به گل.
پایِ دردِ رود
روح ترد مادر را ربود
زمین چشمانش غلتید
اقیانوس آرام اشك
در رنگین كمان آسمانش لنگر انداخت.
" بهار ٩٤ "

#خرم_سعیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 18 فروردین 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" دل به راه "

دلش مانند دلشعله فروزان و پر از تشویش
نگاهش گاه رنگین و شگفتِ شعله می پایید
نسیمی گاه بنوازد دو تا گیس سفیدش را در آن سرما
هویدا كوهه پیشانیش پر از پریشانی و دلخسته
همیشه سایه وهم است ساكت،ساكن سینه
دلش تكدانه تكدانه تپد گاهی
نفس از بیخگاه سینه می كوبد در بسته
زبان چسبیده بر كامش به مثل سخره ای بر كوه
نگاهش راههای بی حدی را او نگهبان است
و گاهی گنگ ناله با گرهگاه دلش واگویه دلبند را می كرد
و او اندر كنار شعله دل،انتظاری می كشد فرزند نان آور.
 
" بهار ٩٥ "
#خرم_سعیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو نیمایی، خرم سعیدی، شعر دل به راه،
لینک های مرتبط :
جمعه 21 اسفند 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" شكال مرگ "

كُوهِ غُوار،پُشتِ سُوار
چی گنجِ شیر وِ تاق
تفنگِ روز جنگ وِ بَنگ
لارِ یارِ هُمقطار،سُرپ كُو
دُهلِ دل وِ كار
خَف كرده پُشت زین
سُوار،گرفگارِ كِردار مرگ وُ زندهی.
خَنجرِ شاخِ شكال
چی سِویل نادر گُرنَوكی
دین پنه ای جست.

"زمستان ٩٤ "
#خرم_سعیدی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 21 اسفند 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" ایذه "
"شهرتاریخِ كتیبه ها"

ای میزبان گل ها
فره مدام ایزدی
اورمزد دوست
همزاد كهن اندیشه
سترگ سرزمین سراسر پاكی و تقدس
آیاپیر،امانت دار كم نظیر
از دیار خاموشان
با چشمان باز و غمین
پیش و پشت سالیان
شاه برگ تاریخ اوراق سنگی را
گذراندی از گزند زمان
بهار بهار پاس داشتی
و این چرخه را تا آتی می پایی
ای جاوید و ابدی " اَوجَه " (١)

(١)اوجه یا اوگه نام ایلامی ایذه بقولی
" زمستان ٩٤"
#خرم_سعیدی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 21 اسفند 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" نوروز "

وقتی باززائی همه در آغاز است
هم پرسگی(١) سه موعود
با بهیزگ(٢) می آمیزد
و میر نوروزی بلاگردان
بلبلان برای امشاسپندان
گاهان مینوی می گویند
آفتاب در اوج اعتدال
تا هاون گاه(٣) می رسد
و بّره رم می كند
سرور نیكی ها و همه
بهترینت می خواهند
ای سرمد جاوید،ایران كهن. 
" زمستان ٩٤"

#خرم_سعیدی
(١) هم پرسگی= دیدار و گفتگو
(٢) بهیزگ= پنجه دزدیده شده ، پنج روز آخر سال
(٣) هاون گاه= بر آمدن خورشید تا نیمروز
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 21 اسفند 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" مرثیه ماه "

نشسته كوه در دامان صحرا
به دشتش در همی خشك ست و بی بر
میان آن هزاران چشم جویا
غریبی و غریبی هست جانكاه
به گردانید خورشیدش رخ از او
دوان از دشت چون آهو برِ شیر
فتاده لنگر شب پشت كوهی
حریر آسمان از قامت افتاد
سمای ژرف و بی پهنا و آرام
نهاده گام در دام شبی شوم
فرو می مرد نور نازك ماه
به زور نور در آیینه آه
ستاره چشم پر غم داشت در دشت
دمن ها خیس از باران اشكش
زلال چشم هایش شسته از اشك
چنان چون آسمان در آن توان دید
ستیغ كوه سوسو می زد از دور
نگاه شرمگینش سوی صحرا
گلوی كوه می جوشید هموار
یكی آبی بسان روشن صبح
درختی سر به دوش آسمان داشت
پنه گاه دوصد گنجشك می بود
یكایك دادشان از دست شب باز
سرود و مرثیه از نور می خواند
اگر دیگر نیاید ماه شب رو
بباید ساخت از نو یك مه نو

"زمستان٩٤ "
#خرم_سعیدی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 13 اسفند 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" نور و نور "
" این شعر نوعی بحر طویل است"

شبِ ما پاش به قهر است و گرفتار و نمی رفت به رفتار زمانه،شكن و چین به رخسار و به خروار و همه چشمِ سیاهش سد راهست،سپهِ كینه به سینه،دل سنگش ندهد راه به پندار سپیده،ظلماتی ست كه بگرفته سكندر به میانه،شب و بادش بدهد دست به كُه شیون پارینِ دل ما،بدمد باز به سرنا غمِ كهنه دلِ این خلق جهان را.
همه گویند تو ای نور توانی،بگشا قفل ز دندان،بچكان ماشه برِ شب،وُ بكن آتش غم تیز به آن نرمی آهت كه تو در خوابِ دروغین ببُری تاب و توان را،درِ فریاد به بادی بگشا بغضِ گران را كه نوردد همه ی دشت و دمن شیهیِ آن اسب سفیدت.
تو توانی تو توانی بگشایی درِ شب را،بكشانیش به صحرا،به نمایی تو به مردم ستمِ رفته جفا را،همه گویند توانی،تو توانی و به مانند قجر خانی شه باز دری چشمِ شب و كور نمایی،بزنی گام به كام و گذری بر همه احوال و به خاطر بنوازی دل دریا و در و دشت وطن را.

" زمستان ٩٤"
#خرم_سعیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : نوعی بحر طویل، نور دور، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 10 اسفند 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
"سپیده پوسیده "

دشتِ بغرنج،سیه شده یك دست
شب،به پا ایستاده بی جنبش
در نگاه غروب نفرت زا
گریه مصلوب خار مژگان است
ناخنی دُخته بُد لب و بینی
چشم ها خشمگین و خوشیده
گام ها سست گشته چوبینه
می شمارم دمانِ مرگ افزا
شیون هر تفنگ پوسیده
می كُشد هر امید زایی را
بذر نور از برابر بركه
باز خشكید در دل پندار
قد كشیده سپیده ای تنها
آه،ریشه از سپیده پوسیده
"زمستان ٩٤ خرم سعیدی"
#خرم_سعیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : سپیده پوسیده، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 7 اسفند 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" حاجی فیروز " 
" برای حاجی فیروز بزرگ همیشه ایرانی"

زمانی همچو آغوش غمی سنگین
خموش و همركاب شب،بیامد وهم آلوده
بخواهی یا نخواهی گشته مهمانی.
نگاه مردمان گم گشته در تاریكی دوران
گره بر كارهای بسته شان،افزون بُد از سنگ بیابان ها
كُروران زخمِ خشمِ دشنه ی كینه به دل انبوه
و جانكش خستگی بر قلب شان چیره
هزار افغان گره گیر گرده سینه
دمش چون شعله ی آتش بوَد بی دود
نداری و غمان نو و نو نو شرم و آه و آه
رخان چون حاجیِ فیروز
رسد از ره عمو نوروز
آری در همین فردا و یا امروز
و ای كاش او همانند ندای سر خوش آزاد
گرفتار سیاهِ چال ها در پشت آن دیوار بكندی جان.

زمستان ٩٤ خرم سعیدی"
#خرم_سعیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : خرم سعیدی، عمو نوروز، شعر نو عمو نوروز،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 26 بهمن 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
امروز سركار خانم محمدی از سر لطف عكسی را از منطقه سوسن در یكی از گروه ها نشر دادند. با دیدن آن منظره چشم نواز این كلمات قلمی گردید.

" كارون و آسمون"

رُوِ كاروون شُت وُ زیر

ری وِ مالِ آسمون رَه اِی رَه

آسمون وَی جِلوس

دَرِ حُونه بغلِس واز بِ كِی

تیسون رنگِ یك و مینِ یكه.

باد دَونی خَوَرِ داد وِ كُه

دل وِ دریا اِی زَی

كُه حَسید بی پُرِ بُرگس كِر وُ دی

رَه شَوِ پیش اِگری.

مَه وِ دیوارِ بُلُند ،خُونِ بالا اِكشی

زیرِ سینه شَوِ شَه،سینه خیز رَه اِ بُری

تیه مَه وَس وِ اَو،چی چِرا بِرچ اِی زَی
اَو سَر.ِ مَه نِ بُری

هُونه اِشكند وُ بُوُردِس وا خُوس.

"زمستان ٩٤ خرم سعیدی"

نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لری بختیاری، شعر بختیاری، شعرلری، خرم سعیدی، كارون آسمون،
لینک های مرتبط :
جمعه 23 بهمن 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" كُرگَلِ دایلِ اِیل"

رَش اَوی گندم وُ جُو

باد اَوشُوند طلایالِ هُنُو

نُورِ اَفتو كِه وِ دَشت وُر اِی گَشت

پنَجه وُر پَنجه دِرَدا اِی دا

اَوِ چی مرواری،قِر اِدا شَولارس

كُتِ زیری اِی رَه

قَهقهِ كَوگ وُ تُهی

تَنگِ نا بی منِ سَر

وا غُروری سَر خَش

گله كَل وَی نُكِ دِر

پازَنِ خَوردهِ سال

دَور وُ بان سَیل اِی كِی

گَه گهی وا سُمِ دَس

پُوسهٍ سایه گَهر اِی خارنی.

سال، سالِ علی عسكر خانی

پُرِ پُر بی وِ سِتم

اُردیِ مِرگَلِ اِیل

تیه تا بُر اِی كِی

كُله تَمنیده وُ بِرنَو واشُون

جَنگ كُنِ بی سنگر،بَچه یَل هِشته وِ مال

سَرْ وَرداشتِ وِ ظُلمِ گِرون

چِه كُنه فَرخ هُو كِه اِی كُنه وا ظالم جنگ

كُرِ كُل دایَلِ اِیلِ وِ وُلات.

"خرم_سعیدی زمستان٩٤ "
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نیمائی لری، شعر نیمائی بختیاری، شعر لری بختیاری، كرگل دایل ایل، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 19 بهمن 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" فرمان فردا "

در جنگل دمناك دهر
در خاموش ترین ساعت
مار زنگی عقربكهای چسبیده زندگی
زنگ می زند.
بانوی خشمگین شب
زیر پوست فروتنی
چشم گردان كار بزرگی است
تا نور كلامی بیاشوبد
این خود بافته را
در تنهاترین شبانگاه
و فرمانی براند برای آتی

" خرم سعیدی زمستان٩٤ "
نوع مطلب :
برچسب ها : فرمان فردا، شعر سپید، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 15 بهمن 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
شَونِه شَه تَر كشی
اَونِه گِل آلی تَر
تا قیل تر بِسِگاهه
وُ بِتَرسیم
علازنگی لاكردار
نَونه ماری كِه ایمانه زَی
یَه رنگ نی سِه پیسه یه.

" خرم سعیدی"
نوع مطلب :
برچسب ها : تَرس وُ تُرس، شعر نو لری بختیاری، شعر نو لری، شعری به زبان بختیاری، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 9 بهمن 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" مردمِ كار "

خط خون ریخته بر فرش سما
نور زد تكیه به تاریكی دهر
آشیانش بگرفته آتش
شاه نورش لب چاه شب اسیر
كژدمین تیغ نگاهش بنوازد، خورشید.
كشتگر مردی چند
داس غم تیز كند
تیز تازاند خشم
جای دست،لب بگشادند به فریاد دراز
بارها چوب ستم را كشتیم
زخمگین ستم دورانیم
تا زمین بود و زمان،بود ستم
آسمان سهم بلندش نه ز ماست
و بیابان سیاه یكسره وهم انگیز است
نور در روز برایم چه غریب است غریب
مثل اخگر گذرد تند و شبش باز رسد
ماه ما،گنگ و ورم كرده دلش بیمار است
صبح ما،مانده به پشت در آن قله شب
خوشی از خاطر ما پر بسته
و غروبی به غبار اندود است
بهره ی زندگی مردم كار.

" خرم سعیدی زمستان٩٤ "
نوع مطلب :
برچسب ها : مردم كار، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 8 بهمن 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" چَپَو "

پشتِ افتو اِشكس
نُور جُور بُزِ كُهی، تند تند ای دونی
بادِ نَرم چی تنِ مار،سَر وُ گوش ای جُمنی
سایه سار هُو پَسین
خُوسه ری كاكُلِ بیون سیا ای ساهی
چند مِرد چی نَره غول
حظرات پسِ قاروون بنشین
واتفنگا سر دس،تیر تفنگ ای كردن
گله وَی بی وِ پِنه
سگ گله وِ شتاو
چی ستاره كِه بِكَنِه، هُو وِ دَو
جِلوِ مٍردِ غَریوِ ای بَس
وا یه تیر وَس وُ پِر وُ پیت ای كی
چارپایَل مِنِ مال سَرگَردو
شِهنه سخت اِ كردن وا یك
زِنگل ای گُون حَرمی زید وِ مال
لیك وُ چِر ای كِردن
اِستمِ زیر بیون خَونیدن
وُ بِرُمنین سَرِ تَلواره
تا تَریده نَبره
گله رَمه وُ كُلِ چارپایل
جَم بِكردن وَرُواندن اُونُو
گفترِ ای حضرات هی ایگو
تُو بِرون غارتله تا مو بخونم یه نماز
سال تنگ وُ همه جا قحط وُ قلا
آسمون دسس حشك،یه نمی پس نی دا
هُو كُلُو وَیده بخوره كُل علیق.
لَو وِ لَو قُلف بِزی خَرپنجه
اِنِیشت دینِ كُلِ دار وُ ندارس كِه ابردن اُونو.
پاسوون روز بدا جاسه وِ شَو
آساره وِ خجالت ای مال
سَرِ بُرده پَسِ اَور، عَرقِ سَرد وِ تیگ مینِ زِمِسُونِ سیا.

" خرم سعیدی زمستان٩٤"
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نیمایی بختیاری، شعر نیمایی لری بختیاری، شعر نیمایی لری، چپو، تریده، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 14 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :