آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری
فرهنگ و ادبیات بختیاری
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : خرم سعیدی
نویسندگان
نظرسنجی
نقد و بر رسی توسط بازدید کنندگان محترم
وِ اَوِ ِگُل ِ تِیه وا دی نِوشت 
کِه اَاَنشانبِهشتِ وِ اُردی بهشت
نوع مطلب : شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : وصف ایذه، محلی بختیاری، خرم سعیدی، شعر بختیاری، شعر لری بختیاری،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 19 بهمن 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" فرمان فردا "

در جنگل دمناك دهر
در خاموش ترین ساعت
مار زنگی عقربكهای چسبیده زندگی
زنگ می زند.
بانوی خشمگین شب
زیر پوست فروتنی
چشم گردان كار بزرگی است
تا نور كلامی بیاشوبد
این خود بافته را
در تنهاترین شبانگاه
و فرمانی براند برای آتی

" خرم سعیدی زمستان٩٤ "
نوع مطلب :
برچسب ها : فرمان فردا، شعر سپید، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 15 بهمن 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
شَونِه شَه تَر كشی
اَونِه گِل آلی تَر
تا قیل تر بِسِگاهه
وُ بِتَرسیم
علازنگی لاكردار
نَونه ماری كِه ایمانه زَی
یَه رنگ نی سِه پیسه یه.

" خرم سعیدی"
نوع مطلب :
برچسب ها : تَرس وُ تُرس، شعر نو لری بختیاری، شعر نو لری، شعری به زبان بختیاری، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 9 بهمن 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" مردمِ كار "

خط خون ریخته بر فرش سما
نور زد تكیه به تاریكی دهر
آشیانش بگرفته آتش
شاه نورش لب چاه شب اسیر
كژدمین تیغ نگاهش بنوازد، خورشید.
كشتگر مردی چند
داس غم تیز كند
تیز تازاند خشم
جای دست،لب بگشادند به فریاد دراز
بارها چوب ستم را كشتیم
زخمگین ستم دورانیم
تا زمین بود و زمان،بود ستم
آسمان سهم بلندش نه ز ماست
و بیابان سیاه یكسره وهم انگیز است
نور در روز برایم چه غریب است غریب
مثل اخگر گذرد تند و شبش باز رسد
ماه ما،گنگ و ورم كرده دلش بیمار است
صبح ما،مانده به پشت در آن قله شب
خوشی از خاطر ما پر بسته
و غروبی به غبار اندود است
بهره ی زندگی مردم كار.

" خرم سعیدی زمستان٩٤ "
نوع مطلب :
برچسب ها : مردم كار، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 8 بهمن 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" چَپَو "

پشتِ افتو اِشكس
نُور جُور بُزِ كُهی، تند تند ای دونی
بادِ نَرم چی تنِ مار،سَر وُ گوش ای جُمنی
سایه سار هُو پَسین
خُوسه ری كاكُلِ بیون سیا ای ساهی
چند مِرد چی نَره غول
حظرات پسِ قاروون بنشین
واتفنگا سر دس،تیر تفنگ ای كردن
گله وَی بی وِ پِنه
سگ گله وِ شتاو
چی ستاره كِه بِكَنِه، هُو وِ دَو
جِلوِ مٍردِ غَریوِ ای بَس
وا یه تیر وَس وُ پِر وُ پیت ای كی
چارپایَل مِنِ مال سَرگَردو
شِهنه سخت اِ كردن وا یك
زِنگل ای گُون حَرمی زید وِ مال
لیك وُ چِر ای كِردن
اِستمِ زیر بیون خَونیدن
وُ بِرُمنین سَرِ تَلواره
تا تَریده نَبره
گله رَمه وُ كُلِ چارپایل
جَم بِكردن وَرُواندن اُونُو
گفترِ ای حضرات هی ایگو
تُو بِرون غارتله تا مو بخونم یه نماز
سال تنگ وُ همه جا قحط وُ قلا
آسمون دسس حشك،یه نمی پس نی دا
هُو كُلُو وَیده بخوره كُل علیق.
لَو وِ لَو قُلف بِزی خَرپنجه
اِنِیشت دینِ كُلِ دار وُ ندارس كِه ابردن اُونو.
پاسوون روز بدا جاسه وِ شَو
آساره وِ خجالت ای مال
سَرِ بُرده پَسِ اَور، عَرقِ سَرد وِ تیگ مینِ زِمِسُونِ سیا.

" خرم سعیدی زمستان٩٤"
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نیمایی بختیاری، شعر نیمایی لری بختیاری، شعر نیمایی لری، چپو، تریده، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 5 بهمن 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" دنگ زمون "

نورِ نیمه جون،آروم

جُورِ بَرد گِلال،بی دُونگ

وِ چنگِ آسمون گُرو.

دیوارِ كُورِ تا اَبَد شَو

چی دالِ گُسنه،دیُون گُشی

مُستِ دُرشتِ كُه

پِنَه بیاوون

دَر حُونه زُمینِ اِی كُفت وِ راز

دیونِ شَونِ ای بَفت

آسمون وِ كُه ای نیشت

كُه وِ آسمون

درد،من سَرسُون ای پیتست

هَر دُو سُون،غَریونه غَم وِ دِلن

وِ دَنگِ زَمونه.

" خرم سعیدی زمستان٩٤"
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو لری، شعر نو بختیاری، شعر نو لری بختیاری، دنگ زمونه، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 24 دی 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" راه دور نور " 

زبان آفتاب اندر دهان ماسیده بُد انگار
نگاه كال خورشید،تنبلانه رنگ می بازید
غمی همچند كوهی سخت بر دل داشت
نشسته دشنه كینه دل او را چه خون می كرد
گذار روزگار زندگانی از گلوی مرگ
همراه گره ی درد،خاری دلگزا می كاشت
سكوتی از طلوع یك شب پر درد می بارید
شب موهوم، درونش شعله كینه شناور بود
می چرخید و می چرخید و می پایید
پشته پشته بُد انبوه.
ستاره مثل ما زنجیریان متحد همبند
چون موری بگیرد لانه اش را آب
به میدان خیال آسمان باز
با انبوه تردیدند سرگردان.
زمین از بیم شب گویی سبویی كز غم و ماتم
به زیر پوست می نالید و می گریید اندر چاله دوزخ
غمان مردمان در پیش چشمش قد علم می كرد
سروشی باز در گوشی همی گوید
خط موزون نوری مثل ابروی نگاری گام در كام است
همه پندار بانگ آفتاب مهر را جویند
میان آن هزاران چشم های آشنا بیگانه اند از هم
نگاه آتشین شان شعله خواهد شد
زبان بسته شان فریاد
آری نور،آری نور در راه است.

" خرم سعیدی زمستان ٩٤"
نوع مطلب :
برچسب ها : شعرنیمایی راه دور نور، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 11 دی 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
... بِه زِ تیشه"فَراد"

وا نخُونِ خیال

كُهِ سینمه تاشُم

تا تَشِ دل كُور اَوه

لُفَوِ آهِ مُو وِ سَدِ سینه گُدشت

چی سپاه آه  " سیاوش " وِ دَسِ   "سوداوه "....

" خرم سعیدی"
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو بختیاری، شعر نو لری بختیاری، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 10 دی 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" غم افزا درد "

شبی مشكوك و اخمین و گره كرده
گرفته دل ، كلان غم ها و وحشت زا 
اندوه زا غمی در چشم دارد می رسد از راه
نشانِ نكبتین سالی ست.
درون یك سیه چادر میان كوه
اجاقی در میان است شعله اش رقصان و گرما بخش.
زنی كه استخوان گونه اش برجسته بُد نا چیز
پوست و استخوانش جفت
پریشان كاكلش بر دوش و لرزه دارد اندامش
طلوع صبح تا پاسی ز شب همراه درد زایمان جفت است
تقلا می كند با جان خود یا طفل 
زنان بالغ همسایه،دلخسته
پریشان خاطر و مغموم می گویند
عمری رو به پایان دارد این مظلوم
بسان آن زن پارین
سرِ زا می رود اكنون
ببینید وهم مرگش روی دوش مردش آوارست
نشسته كنج تاریكی گرفته در بغل زانو
گره های سیه بر دل به پندار دوام عمر اندیشد
نهاده سر یكایك طفلكانش بر تن بابا در آن سرما
هراس مرد برده هوش و جان بچه ها گریان
تفو بر بی تمامِ روزگاران گره خورده به ناداری و تار فقر
هنوزم شب بود موهوم و وحشت زا.

" خرم سعیدی زمستان٩٤ "
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نیمائی غم افزا درد، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
شنبه 5 دی 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
"تهمارزو "

وَختی وا بهارِ نُور رَهدی

گُوی اِسبید مَه

میونِ دُو دَسِ كُهِ سیا وِ بَنده

هَوای اَوریشمی،وِ كالی زَنه

هِزاروون غَم،چی گَلِه مار

وِ جُون مُون زَی

دلِ خُوش نشین مُون

زِندونی شَو اَوی

نَشقِ قَشنگت،مین اَو تیه جُوریم

سُوار اسب خیال

تیای غمبارت وِ خَو بُوسیم

یاد تُرنه هاتِه وِ باد اَشنیم

مُستِ بَردینه وِ دل كُویم

دِرهدِ خین رَه اُوفته

اَمشو،آینه تیانه،سَر بَردِ سَرد كُویم

تا بَئد تو،هچی نبینیم

اَی آزادی .

" خرم سعیدی زمستان ٩٤ "
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو بختیاری، شعر نو لری بختیاری، شعر لری بختیاری، شعر بختیاری، تمارزو، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 3 دی 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" بارشت "

سال دراز وُ حُشك

خاك نَگُو،بَردِ سَرد

اَور دِلس بَردی

خینِ پِل وُ " پیر مَهمید "

حَتا هَلهَلِ كُوسه

اَفاقه نَدا

دَسا وِ هوا

خَرسی وِ آسمون درا

آسمون دِلِس سیا

چی نها، نَم پَس نیدا

" خرم سعیدی زمستان٩٤"
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو لری بختیاری، شعر نو بختیاری، شعر نو لری، بارشت، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 2 دی 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" دلپهد "

ككاونگ شَو وِ بنگ

زِمِسونِ غَم وِ زا

حُوشه بارونی آساریل سیا

مَه، رَنگ شَو تینا

غَزینه شو دَر بَسه

دلمُردهی ،هُمبَند علازنگی

شادی،دلپُهدِ خین

چِل گِره وِ كار

تُربه دردام وِ كُول

تیام وِ لَوخند سُوده،تَر

خاموش چی سایه

تینا،جورِ كُهِ دِندون وِ جیر زَیده

دینِ رُوشنا رَهدم

دالوی رَنج وِ كُول اِگو

هیج اَفتوی نَتَره

شَونه كَله پا كُنه

" خرم سعیدی زمستان٩٤" 
ayapir2.ir
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو بختیاری، شعر نو لری بختیاری، دلپهد، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 آذر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" وعید دنیوی "

آسمانش پیر و ابر آلود و بی باران
روانش تیر و تار انگار داس زنگداری بود
نگاهش هولناك از سالیان دور همچون آن هراسه بر سر جالیز
زده پیوند، نو نو ماتمی بر ماتمی دیگر
ز اندوه هزاران ساله ای كش می كشد سد سیاهی در میان دل
نوید آن بهشتی در قفس مانند طفلی كو مكد پستانكی بی شیر
و یا آن دیویانه دوزخی دودین
مدامش می دمد اندوه بیخ دل
فرا دادیم گوش و لب خموش از قرنها با او بله گویان و چشم قربان
تحمل،زجر،نكبت تا كی و تا چند
بیا انگشت را خنجر كنیمش چشم اهریمن .

" خرم سعیدی پاییز ٩٤ "
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو نیمائی، خرم سعیدی، شعر وعید دنیوی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 17 آذر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" شا مونگشت "

تیغشت افتو ششت
زلف شلال شا مونگشت تشنی بلوری
حوله اور سبیدی دس آسمون
بیوی شولارغری صو وارازنیده
مینا سه لو ورونده
ناوندینه میخكی و نا
مهره دلروا مینجا
لچك الماس نما،بَن سیزن ارشفی
و خذمت واسا.
اِستئل روشن آسمون
دنیا منس دیار .
گلا،بی غم پهیز زیر گچل و خو .
دی چه زغالی مین تیه آسمون
پیای زغال پا
وا بار پیری و تی نمد سیا و خو .
اورزگهی نسه سار خونه
او حرمو برفتونشین ادا جواو:
" شرمت ای بو مر و شو تا یای و در"
"تو بكن فرگی بزا ی شئر نر"
" دی بیو مردی كن افتونه بزا"
" تا كه تاریكی بره واپس نیا"
سختیا وا ای زمسون رن و در" 
"ری سیائی مهنه وس بی دردسر"
" ای دفه تیخی من لتی درار"
" شو بره وابو وته ور شرم سار"
" مو گمونم كه تو بیوی قاولی"
" افتو ار وردی عزیز من دلی"
تا خواس بده جواو
آسمون شیوست
" جفرجنی" اوی
صدا خوندگر بری.
" خرم سعیدی پاییز٩٤"
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو بختیاری، شعرنو محلی بختیاری، شعر نو لری بختیاری، شا مونگشت، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
شنبه 14 آذر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" مندیر "

مَه،بُرگِ شُلیل نُو خَط

سُوار بال آسمون

مین آینه اشكنده شَو دُوزقی
خُسه هِزار تیكه دی
كُه،پهلوون پیر
دِندُون وِ جیر زیده
مَندیر پُكستن شو
تَمارزوی بهار . 

" خرم سعیدی پاییز ٩٤ "
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو محلی بختیاری، شعر نو لری بختیاری، تَمارزو، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 11 آذر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" سال تُلوی "

یالِ مال،دسِ شَو اسیر

مُستِ شَو،گِره خَورده پُر كُرَو

خُروسی مُرده وار اِی خُوند

پیا اَفتو وِ تیگی ای خُوم

نِمدِ شَونِ بِكنه.

دَروازه سالِ عَلق بَسِه

لَوحند درد ،خُورندِ مَرگ

غَم سَر غم زُندُونِ سینه

سَر تا سَرِ ولات دیِ اَندُو

سَربار وُ بُن بار،بد بختی

سالای شیم دیندا

سال "تُلُوی"

وا " جیكاك"

عَلم وِ دَس وُ كُم پتی

" مِهر علی مِن دلته"

" نفت ملی سی چنته"

اَمرو وِ اُونُو حنده

صُوَه وِ ایما.
" خرم سعیدی پاییز٩٤"
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نو لری بختیاری، شعر لری بختیاری، شعر نو لری، سال تلوی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 10 آذر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" صُو "

مه،شاهِ بی داد شَو،پَساپَس اِی رَه
آسارهِ بی جُونی،وِ تیه رَس دیر اِی بی
مُلِشون اِسبید كُه وِ دیر دیار
قُوچِ قشنگ صُو،چَرتُول گُشی
وا اَورِ چی می بُز سیا ای بازی.
سُرفه وِلِنگ واز آسمون
تا تی كار ای كی گشیده
باد،تُند پا ای كَشی.
اورا وِ دشت آسمون
گرگ لُق وِ دَو
صدا مینسون سوز ای بی
سَوز وُ سیر ،سوار یال كُه
تَینَری نشسه
نَرمِه بارونی پاورچین ای ره
دِرهدی جور گدا لُهد
لِشگای بی جونِ پُر پَهرو
چی پنجه دالوی كُر مُرده
وِ اِلا نُرفین واز
چشمه چی تیلِ پا وِ رِشتَن گیر
تَقلا ای كی.

" خرم سعیدی پاییز ٩٤ "
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر، شعر نو لری بختیاری، شعر لری بختیاری، شعر بختیاری، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 5 آذر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" شون گله "
بِدا سَر خط وِ ارباوس
صلایك رَهدن وُ دادن دو دَسِ راسنِ وایك:
پَریون نُو خط وُ یَ تُربه وا كتری
دو جُف پَوزار وُ یَ چُقایِ مَوری بَف
دُو دَس رَخت،شَوكُله زَردی
وُ روزی سِ چَپه نون وُ سِ پنَشتا قند گُلُو كُرده
سِ پُختی چُوی وُ دَه یك بیگ بره سَر سال.
بلیط پیر چی مُرغی سَرِ یَ پا منِ صَرا
نِشونِ قاش بی وُ شَوخَوِ گله
تَوسون وا بدی ره دی
وُلات سردسیر وُ دِشمنت بینا وُ سالی تَنگ
شَو وُ رُو باد چی دیوی
تنیره اِی كشی،پُك برده واخُوس هر علیقی مینِ اِی دنیا
هَمس خاك ریزه لَم جا برف وُ بارونا
وُ چی زنجیر بُریده،دیرِ یك با نیخُورن اَورا
نَزی بارون وُ بُونگِ آسمون پیتست من سینس غُروفون كِی.
بِوَس كُهمیر منِ گله
غم وُ درد پُر دلِ شُون وَس وُ ارباوس.
ستین كِی چُویِ دَس وُ چی دری بی جُون
كُله كَند وُ سَرِ خارنی وُ اِز بیدادِ سال شیم،دادی زَی
غَریوی وُ غمی پُر دل،غمآوازِ نیِ هَف بند
تَش اِی زَی مینِ جُونِ هَر تنابندِ
هُو پیت اِی خورد جُورِ مار زَئم خورده
یَ دردی وُر منِ سینه یَ دردی بُن گِلی زَیده
كُپِ چاله،وُجاقی نیمه سُوز دی من دِلس وَنده
شَو وُ شُون گُوی یكی وابیدنِ وا یك
تَمومِ ریس،چی چرمی سیا سُوده
اِگوی اِی زَی تِدرگی من سَرِ بردا
صدا دٍندُونِ بی سَرما
چَوی وَسِه كِه چی شَمِ مزار وُ باد
غُروفون كٍرده شُون،ُ چَندمیش هِد تینا. 

"خرم سعیدی پاییز٩٤"


َ
نوع مطلب : شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : شعر نیمائی بختیاری، شعر نیمائی لری بختیاری، شون گله، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 3 آذر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" تَركی ٢"

مِن بهاری كَافتو
نَرم نَرم رنگ اِگری،رَه اِی وَست
ری گلا بُردهِ خَو،سَر نهاده سَرِ شُون پنجه كَشی.
باد،چی شادی نَرم،زیر پُوس آدم اِزَی
وُ صدا نَرم و لطیفی چی خَو
پای یابوی شَهِ شَون اِشكند.
كُه بغل واز وُ بُلند خان زاده
آسمون چی كُلهی نا پُشت بُرگ.
اَورِ تَهری سرِ كُه پا اِگری
جُورِ مُرغی وِ نِشونِ مهمون
وِ زِمین بار اِوَند
شُر شُرِ چَشمه اِخُوند سی دلِ هُو
نَرمه نَرمه بارون
بُو خُوشی رَه اِی وَند
علفِ سَوزِ بهار،پاكتر اِز اَوِ تیه وا بارون
نفسی چاق اِی كِی،سَر وُ سُنگُل اِی شُشت
نَمِ بارون كِه اِیا،یَه اُمیدی وَرِسه
اِ بِرقنه تَوُر از دیر وَرِ تازه بهار .
گُم گُم زَنگِ دُبُر
چی دُهل پَشخ اِی بی
دلِ شُون شَوق پُرِس
نیِ هَف بند گُرِ لَو
كِتِری بال تَش وُ تَی نِمِدس هِد سرِ كُول
پَریُونس كُرِ اَرباو وِ فیس
شیت وُ شات هَی اِكُنه مِن گله
چُو زَنه مِشگَلُنَه
گله نِه جَم اِكُنه وُر مِنِ قاش كِل چاله
پاله نِه پُر اِكُنه وا شیرِ جِك
یَه لِوِی راس اِكُنه
دِلِ بَرد اَو اِ كَنه سی اِی لِوی .
"خرم سعیدی پاییز٩٤"
نوع مطلب : شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : شعر نیمائی بختیاری، شعر نیمائی لری بختیاری، خرم سعیدی، تَركی٢،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 1 آذر 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" دژخوی بد آئین "

" سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت"" حافظ"

درین دورانِ با تلبیسِ ابلیس و هزاران كید آتش زیر خاكستر
جهان را باژگون و گیج می بیند به مثل گاوسارین چشم
دمادم تیرگی دشتی،شود بر فكر او چیره
و جانشان گنگِ وهمی با حماقت جفت از اندوه، هزاران سالها مانده
درون پوسیده،جوشان خون
رسد از راه، غم افزا و سیاه و بیم زا آئین
خورد پیوند درد و ماتمی نو زاید از پارین
گلوی مردمان با مرگ در انباز
فغان آوای اندوهان و دل لرزان
بلندای زمین تا آسمان پیچان
به جای بذر انسانی،بكارد كارد یا قتاله قتلِ آلتی دیگر
هم اكنون بدرود شمشیِر جهل،اجدادشان كشته
به دستور ابر ارباب لاحول ولا گویان
ابا رسم حماقت،ارث باقی مانده اجداد
گرفته ریشه از فرهنگ بدوی و بیابانگردی و جهل و خرافه سالها دوران
به مانند ددان خون ریز،حدیث قرنها بر لب
از اول تا كنون آنكس كه بشكستند
چه ظالم بوده یا مظلوم
ببستند از قفا با تار جهل و فخر اجدادی
و با شمشیر بی دینی به نام دین
همان كاری كنند آنسان كه انسان شرمش آید تا برد نامش
دریغا از خزانْ باغِ وجود باقی انسان این دوران.

" خرم سعیدی پاییز٩٤ "
نوع مطلب : شعر نو نیمائی، 
برچسب ها : خرم سعیدی، شعر نیمائی دژخو آئین،
لینک های مرتبط :
شنبه 23 آبان 1394 :: نویسنده : خرم سعیدی
" گاو مرگ" 

غم به چشمش جفت
كاسه خانه چشم،خونین جوی
مژه،بارانی ز مروارید
خاك بر قلبش تلنبار،همچو خارا كوه
چانه بر زانو گرفته در بغل غمناك
كنده وار اندر زمین بنشسته سرگردان
گرگ كُش اندوهِ همزادش
بر پلاسین تنگسالی دلش زد چنگ
چون عزیزانِ عزیزش مرده گویی بود
آری آری راست پنداری
می خورد پیوسته اندوه تهدستی
ازیرا گاو زردش تا ابد خوابیده در آغل.

"خرم سعیدی پاییز٩٤ "
ayapir2.ir
نوع مطلب :
برچسب ها : شعرنیمائی گاو مرگ، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 13 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :