آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری
فرهنگ و ادبیات بختیاری
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : خرم سعیدی
نویسندگان
نظرسنجی
نقد و بر رسی توسط بازدید کنندگان محترم
وِ اَوِ ِگُل ِ تِیه وا دی نِوشت 
کِه اَاَنشانبِهشتِ وِ اُردی بهشت
نوع مطلب : شعر محلی بختیاری، 
برچسب ها : وصف ایذه، محلی بختیاری، خرم سعیدی، شعر بختیاری، شعر لری بختیاری،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 2 شهریور 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی

« رهاننده »

چنین می گفت راوی قصه را از نو
نمی دانم به هندستان بدش
یا سرزمین ریگزار گرم 
یا هاماوران دشتی و یا توران 
همان « دهاک» ناپاک اژدها بر دوش 
و یا « کاکوی » 
نبیره بهره ی بد برده از ضحاک 
سیه پوشست و دیوین خو 
ابد با جنگیان انباز 
مدام آوای چپ کوسش رسد بر گوش 
کند اندیش بد با آتش رشکی 
به کیش بد کنشت خویش 
بدی را سوی ایران و هم ایرانی بباراند 
پرستد آز و پژمرده نموده داد 
دژم گشتست روح مرد أین سامان 
اسیر عقده اند،مثل گلی اندر میان خار 
به زیر تیغ تیشه برده اند سرو خرامانش
جوانانش اسیرافسون افیونند 
پدر در حسرت نان است 
و شبهای وطن تیره بدون ذره ای نور است
پس پشت هر آنچه نور،دیوارست 
صداها بسته بر زنجیر 
لبها قفل و چشمان دخته بر یک سوزنی روزن
زبان دیگر ندارد پر کند پرواز
بلورین واژه ها بشکسته اند اندر گلوی لب 
و دستان بند زانوی غمان ، دائم به سینه دخته باشد سخت 
فتاده اختناقی چندِ کوهی بر سر هر کوی 
گویی زنده اندر گور.....
دوباره این گل سرخ دل من می زند پر پر 
گشد بال خیال خوش خرام خویش و می پرسد:
شادمان گردش ایام،می رسد بر کام؟
اوست می گوید که هوشیدر مهی دیگر 
فریدون کیانی چهر افسون سای 
کند اندیش کار خویش 
سخن گوید ز درد و بشنود از درد 
گذارد بانگ داد از دادگر دادار 
و از چرم یکی شیر ژیان سازد لوایی نو 
گشاید بند بند افسون 
به بندآهن ببندد دست 
آن دستی که آزادی گره می زد .
من اما نیک می دانم 
درخت داد،دوباره سایه خواهد داد.
#خرم_سعیدی تابستان ۹۵ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر حماسی نو، خرم سعیدی، رهاننده،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 27 مرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی

« آینه آرزو »
غروب که باد در دست می آمد،
دهل دلش غم می نواخت
آنگاه که با ساز اشک کودکش دمساز می گشت.
مادر،ماهی سرخ تنگ چشمانش
چشم در چشم آسمان
دافع چشم بد را
با بوی برگ گل گره می زد
تا رویش و برکت مقدس
در سفره به روید
اما،آینه و شمع،به پینه دست پدر پیچید
تا خوشبختی اش افزون نشود.

#خرم_سعیدی تابستان ۹۵ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر سپید، آینه آرزو،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 6 مرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی

« سزا »

برهنه بچه های نیمه شب
مانند سرو فکنده
با آیینه شرم
در جنگل کوتاه آسمان
از قله مه آلود در آمدند .
چاهک دنیا
با زور دیوسان
از ترس بیدارباش
مانند کلاه غیبی
هماد اقلیم آنها را
از جوشش و زایش جغرافیا زدود.

#خرم_سعیدی تابستان ۹۵ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعرنو، خرم سعیدی، سزا،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 3 مرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
« پاسخ کوه »
« بر نیاید این دو کار از هیچ فرد»
« مردی از نامرد و نامردی ز مرد» ؟

گشوده پنجه چشمان خود در آسمانی دور،
مرگ رویاهای خود را جستجو می کرد
وُ در آب روان آیینه سان می دید
شکست روی و مویش چون شکنج کوه
غنوده شبنم خون دلش در دیده ساکن بود و او با کوه نجوا کرد :
پسٍ پشتِ موفق مرد،
بُوده یک زنی رویین و فرزانه 
اما در پشت مانده آن زن بی کس
به مثل مسجدی متروک در راه بیابانی
کدامین مرد خواهد بود؟
کوهش داده بُد پاسخ :
« یکی نامرد »

#خرم_سعیدی تابستان ۹۵ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : پاسخ کوه، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 1 مرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی

‌« هراسه »
خون پاک آفتاب
چشم وا می کرد
به انتهای جام شب .
تکه های نور
خوش تراش و خوش نواخت
همره موج موج نسیم
هوهو کنان و نرم نرمک
گرد کوه خاوران درگذرند.
مترسکی به قهر
در سینه صبح
با کوه دلتنگی و درد جانکش
دشنه خشم به چشم
مثل دانش آموزی تنبیه شده
به یک پا ایستاده شده بود.
کودکی معصومانه،با چشم پر پرسش
لباس پاره را بویید و آه کشید 
گلی وحشی تقدیم کرد
خردین آرزویش بر لب
قول قول قول تا قیامت
بزرگ که شدم لباس نو برایت می خرم
آری
دنیای خوش کودکی
مرز مخملی خواب شناور در نور است.

#خرم_سعیدی تابستان ۹۵
نوع مطلب :
برچسب ها : شعرنو فارسی، خرم سعیدی، مترسک، هراسه،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 15 تیر 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی


"ِ غیرتی كُر "

پِچ پِچی وَس وِ مال،كِه عَرو وَی سَرِ مرز

وِ شُمی تا دَمِ صُو لیز نَكِی

تَپِ تیلُون اِسپارد

دَس زینه وُ بِگُو

جُون تُو وَ جُون بَچَلُم

وِ همه ایل بگو،كِه حلالُم بكنن 

روز چی باد گُدشت 

گُم گُم تَول ای جنگ 

كَر كِی گوش جهون 

یَه چَوی پِشخ اَوی

كُر فُلونی كِه بِره جَنگ نُتُومِه 

بعد چَن سال اِوردن لارس 

كُتلی وارازنین 

نان واكار دُو دَس سازِ چَپی

زِنگَلِ مال،اَقه دِردن وُ بُریدن پَل سیس 

دالوی خُوند سُرو

" مُو بِمیرم سی كُر "

"سَرِ قَدس نید كِه دی " 

" چی نها هُمسرِ زینس بیوه "

#خرم_سعیدی تیر٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لر، شعر لری بختیاری، شعر بختیاری، شعر نو لری، شعر نو بختیاری، غیرتی كر، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 13 تیر 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی


" تیه كال "

بلیطِ كال،سی ندار 

هُم بغلِ گُسنهیه 

جون وَرگرنه 

مِن سال قحط 

بَشخشِ پا طنافِ دار.

تیا كالت، بَلیطن 

تا جُونم وِ تاراج نَره .

اما، تیات سی دَولتمند 

عیسِ آسمونه وُ رُوِ رَوون 

چشمه زلاله وُ بُنگِ كوگ 

اَفتوِ وُ هِزارونِ دیه .

اما تیا كالت سی مو

بَلیطِ كالِ جُون وَرگرنن 

تیه كال. 

#خرم_سعیدی تیر ٩٥ خورشیدیِ
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لری، شعر لری بختیاری، شعر نو لری، شعر نو بختیاری، خرم سعیدی، تیه كال،
لینک های مرتبط :
جمعه 11 تیر 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
خرم سعیدی:

" شعری برای شهرام محمدی،قهرمان ملی " 

" نمیرا مرد "

مردم ایل سالیان دگر
دیگ دلشان به جوش 
تا گلاب خون را 
با آب و آینه 
به راه دراز مژگان بدرقه كنند 
و راهی دشت قحطی زده مردانگی نمایند 
تا جنگل سفید رخسار 
بر ریزگردهای تحمیلی ظفر یابد
و همانند بلوط زاگرس 
به عزای عزیزترینشان ننشاند 
در سوگ سیاوشان ایل.

#خرم_سعیدی تیر٩٥
نوع مطلب :
برچسب ها : شعری برای شهرام محمدی، نمیرا مرد، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 9 تیر 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
خرم سعیدی:

" ولات گل " 

تَش وُ تُنگی وُ نَم اَورِ بهاری

لِورگِ باد زیر سایه ساری 

جِهون رِنگ اِی زَنه یا وادیاری 

گُلا اَقه دِرن بالایِ خاری 

وِ شیواتِ یَكِن سوز وُ پیاری 

تَشِ گُل وَسه مینِ كُول كِناری 

گُل و لَئله رَوون مِن مَرغزاری 

اِنالن بُوندِیَل چی مرغِ زاری 

وِ رُو اِیخُونه كوگی یار یاری 

علف مُل داده یَك چَندِ چناری 

رَوونه جُورِ ماری چَشمه ساری 

وِ دل نی مَنه دی صَور وُ قراری 

بهشته وَسه مینِ كُهسارى 
  
گِمونم زِنده اِی بُو مرده پاری 

#خرم_سعیدی تابستان ٩٥خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لری بختیاری، شعر محلی بختیاری، شعر لری، شعر بخیاری، ولات گل، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 28 خرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
خرم سعیدی:
" گِلامُون "

گِژ گُپِ شِئر پُكست 

بُو رُو گُلاوِ دَرد 

پِیتِستِ مِن وِلات

گُنگِ زَمونه مُون 

بُرِن زَوون وِ زُور 

دُوزن لَوان وِ قَهر 

دِرِن وِ ضَرب گُرز 

سَرخطِ گَوگرى 

مِین ای قفس دیه 

مُرغِ نَفس بمُرد 

اِز زادِ پِسه سَر 

پِرِسته هُوشِ وُ گوش 

گاشه كِه یَ وُلا 

كیخسروی پیا

وادیرمون بیا

یا یَ حكیم خُو 

جُورِ " بزرگمهر "

پُكنه كُرَو وِ دل 

خارِ جیر كشه  

یا جاوَنه دیه 

هُوشِ گُرودَنِ 

تا دِشمِنون خِجل 

وابُون وُ ناكسون.

#خرم_سعیدی بهار٩٥
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر نیمایی لری، شعر نیمایی بختیاری، شعر نو لری، شعر نو بختیاری، گلامون، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 18 خرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی

"  آتی تاریكی "

آواز بذر ماه 
از ترس تیغ شب 
ظرف ظریفش را 
به راه پرغبار سپرد 
تا پاورچین پاورچین 
بگذرد از سدِ سدیدِ رویین اسفندیار.
آه ای ساحران سیاهپوش 
ما را بیژن وار نپوشان 
كار وانی در ره است 
شاید 
گرد نیزه سم رخش 
از باختر ببارد.

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی .
نوع مطلب :
برچسب ها : آتی تاریك، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 13 خرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی

" دلربایی "

گلدسته چشمه آسمان 
در پرده سیاهِ طلایی دریای فریبا 
غوغای غرورمندانه ساز می كند 
چنگ مسیحایی آبشارش 
دنیا دنیا می روید 
گاهی كه تك خال دل دریا می شود
آب می كند دل آب و آینه را 
همه دیدند و كسی ندید 
شكوه بی نظیر بی همتای 
اقیانوس آسمان و چشمه اش . 

#خرم سعیدی بهار١٣٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : دلربایی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 7 خرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی

" بره های نور " 

من چوپان بره های نورم 
تا دشت سیاه آسمان را 
دریا درىا چرا كنند 
و به سایه سیاه كه در میان است 
تكیه زنم زبان گنگ شده را
و همانند باد وزان
بی واهمه تاریكی و دل دل هراس 
از آبشار ساكن شب 
گذر دهم گله بره را 
تا نمد آرمانم،بیشتر دچار موریانه شب نشود.
#خرم_سعیدی بهار ٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : بره های نور، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 7 خرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی

"غفلت "

خواب شبانه نور
نگهبان رؤیاها
با قطرات اندوه
دریاچه ای بساز 
آسیاب شب سنگی سیاه را 
همراه نسیم شبانه 
كه پاروی روشنی اش را شكستند 
به فردای بیداری بچرخان 
و دل خوش دار به نوید.

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : غفلت، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
شنبه 1 خرداد 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
خرم سعیدی:
" خَش دماقی "

گُشیده پاسِ چشمه وِ كدِ كُه

بِوَسه آسمون مینس وِ اُو رُه

گِلو اِی خَورد وُ اِی كُفت بَرد وا بَرد

وِ چی زَنگُل صداس مِن كُه دِر ای خَورد

وِ مِنجا هر دره یا كُهساری

سرِ هر چشمه یا هر مرغِزاری 

گل وُ لئله چُنو یا وا دیاری

دلِ اُو آسمون اِی كِرد  زاری

علف یَ دَس هِد فرسنگ فرسنگ

همه سَوزن وُ نیدن زعفرون رنگ

وُ چی بَن سیزن وُ ناوَنده وا نا

بُلندن اِی رَسن تا وِ كمرگا

رَگه اَور اِی گُدردِ بار سَر بار

زَنه باروون شلاقی مین كُهسار 

اِشُوره ریِّ بَردا وُ كُه وُ دار 

اِره پا دل اِمَنه مینِ او وار 

نِهاده گردنم زنجیر وُ هَی كش 

غمس مینِ دلم جا كرده خُو خَش 

مُو جُورِ پِرپِروك،بِرچ اِی زَنه گل 

دلم واجوشه سیس هی ای زنه قُل 

اِبَنده پِرك وُ بالُم بُوی هر گُل 

بُره بندِ دِلم رُومُم سرِ چُل 

اَیَر عیسِ گل اُوفته مِن دلِ بَرد 

چُنو چِرنه وِ سر جُونس اِبُو سَرد 

اَیَر مجنون بِدی ری یِّ گل اِز دیر

هُو هم لیلی و خُوس ای بُرد اِز ویر 

اَیَر شِرین اِ اَشنی بُو گل اِز باد 

وِ خسرَو یا كِه فَراد نی كُنه یاد 

اَیَر دل خَش بُوه خارا و جا گل 

اِ بینی كاكونگی جای بلبل 

اَیَر سر ای دلم سیت مو كنم واز 

هزارون درد دریاهن وِ آواز...

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی 

نوع مطلب :
برچسب ها : مثنوی به زبان بختیاری، شعر لری، شعر بختیاری، خش دماقی، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" غمخوارك " 

گلدان سیمین ماه
مهرمندانه
گلبوته ناله های موج را 
به دریای اندوه راند.
روح پیر روشنی
درِ مَحبتخانه را بست 
اشكِ طاقت سوز نور 
سوار قایقِ دلِ شكسته 
به مهمانی توفانزده سینه رفت 
با دست مهربان 
غیظ فروخورده را 
به زلف عروسكان دریایی سپرد 
مادرانه گفت 
غمِ حریص استخوان شكن 
از شما به دور 
در دورانِ ستمبارِ عزادارانه خشكسالی انسانیت .

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی

نوع مطلب :
برچسب ها : غمخوارك، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" شوق امید "

یارانِ سالخوردِ بندیِ آسمان 
پشت به شب و متحد 
دست مرگ،بر تنور سینه اش زدند 
خنجر عشق نور،
سوارِ بالِ هوا می گشت.
آتش خون لاله ها 
ساكت و ساكن
روئده به سنگ نور
جام دشت شب شكست .
چشمه چشم آسمان 
آب آفتاب را 
غرق غرقاب زمین كرد
سفره سرد دیمسار زمین 
پاشنه عشق كشید 
برزگری از دور
آفتاب گندمزار را 
به امید و شوق خرمن می كرد.
#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : شوق امید، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" رُو گِریو " 

" بَنگِرو سی یَته گچ اِخو بِنه جون"1

گَویَلم وا سَر زَنین سی رُویِ بی زُون

اَر بَرن اَوِ زُلال زِ بختیاری

كُور اَوین وُ دُنگ مَدین مَیاین دیاری

اَوِ رُو صِدا مَكن بِگِر گِلامُون

كُه بُرن دِرت اِدن بَرن صفاهون

هُوشَوی وا بِكُنیم وُ پُك بِنیم جُون

اَوایِ ولاتمون رِن یزد  وُ كِرمون

ماهیون هَی گِریون اَوا اِبُون سُور

سی اَوا زال بِزَنیم تا كِه اَویم كُور

اَسبونِ كُتل كُنین زَنگل بُرن پَل

اَوانِ دارن بَرن سَرتون كُنین خَل...

١- مصرع اول از مرحوم داراب افسر بختیاری است.

#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی 

نوع مطلب :
برچسب ها : شعر لری، شعر بختیاری، شعر لری بختیاری، رو گریو، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :
جمعه 24 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" چاه بیژن "
"به روح بلند فردوسی به مناسب بیست و پنج اردیبهشت روز فردوسی كه هر روز روز  فردوس است.
شاه مرغان چشم بگشا
كوه قافت سوختند
آینه افلاكت افتاده به چاه
پره های چرخ خورشیدی شكست
مار،زهرش را به چشمه ریخت از جوشش فتاد
آن كبوتر شاخه زیتون به منقارش اسیر
پنج گلبرگ گل نیلوفر از بن خشك كردند و به بادش داده اند
شیر شمشیرش به دیو شب سپرد
لشكر هاروت و ماروت،در رهِ مشرق نهادستند گام
باز ضحاك از دماوندین چاه
بند بگسسته هویدا گشته است
باز افریدون به بند
كاوه در كوره فكندند سوختند
رستم از زابل برفت
باز بیژن در چه و خون سیاوش بر فناست
روزگاری دیگر است.
#خرم_ سعیدی بهار٩٥ خورشیدی 

نوع مطلب :
برچسب ها : چاه بیژن، شعر حماسی، خرم سعیدی، شعر نو حماسی،
لینک های مرتبط :
جمعه 24 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : خرم سعیدی
" نور كُش "

شرار شوم شیطان
همگستر گنگاگنگ زمان
پاسدار زمستان بلند شب
شعلِه ،آتش پوشیده برای جان .
پژواك همه گیر همهمه ای به راه:
هیولای جهل
جلاد خود قربان
شیطان رو به زوال
رسته از غل و زنجیر
زوزه كشان
زیر و رو می كند زمین
نقب می زند به دریا
بخار خشمش به جوش
جوان كهن نور را كشت.

" خرم سعیدی،بهار١٣٩٥ خورشیدی
نوع مطلب :
برچسب ها : نور كش، خرم سعیدی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 15 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :